ENGLISH
  Güncelleme: 21/10/2011

* 30 Mart 2011 Tarihli Kırıkkale İli Birinci AB Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Valiliklerin Avrupa Birliğine katılım sürecinde daha etkin rol alabilmeleri amacıyla oluşturulan Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulunun 2011 yılı ilk toplantısı İl AB Daimi Temas Noktası ve Vali Yardımcısı Sayın Mustafa YILMAZ başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; kaymakamlar, il müdürleri, üniversite, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile kurum ve kuruluşların AB bürolarında görevli toplam 40 kişi/personel katılmıştır.

kirikkale_30_mart_2011_birinci_udyk_1

İl AB Daimi Temas Noktası ve Vali Yardımcısı Sayın Mustafa YILMAZ, yaptığı açılış konuşmasında; “En sade ifadesiyle Avrupa Birliği (AB), ekonomik ve siyasal hedefleri olan bir bölgesel bütünleşme projesidir. Bilindiği üzere, Türkiye’nin Avrupa Birliği serüveni elli yıllık bir geçmişe sahiptir. 10-11 Aralık 1999 tarihli Helsinki Zirvesinde tam üyelik için resmen aday ilan edilen Türkiye, gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki reformlarla 3 Ekim 2005 tarihinde AB ile müzakerelere başlamıştır. Katılım müzakerelerine temel teşkil eden 33 fasılda tarama süreci tamamlanmış, müzakere fasılları üzerinde görüşmeler sürdürülmektedir.

Avrupa Birliği sürecinin getirdiği ivme ile Ülkemizde önemli siyasi reformlar gerçekleştirilmiştir. Bu reformlarla “AB yolunda daha özgür, daha demokrat, daha istikrarlı ve daha şeffaf bir Türkiye” idealine ulaşılmaktadır.

Siyasi alanda olduğu gibi ekonomik açıdan da önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye, Avrupa’nın 6. dünyanın 16. büyük ekonomisi haline gelmiştir. Bu çerçevede Türkiye, AB’nin 7. en büyük ticari ortağı, AB ise, Türkiye’nin en büyük ticari ortağı haline gelmiştir. AB-Türkiye ikili ticareti 2009 yılında 80 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.

AB sürecinin en önemli getirisi ise, vatandaşlarımızın yaşam standartlarında her geçen gün artış sağlanmasıdır. Gıda güvenliğinden çevre sağlığına, tüketicinin korunmasından çalışma koşullarına kadar günlük hayatı ilgilendiren birçok alanda AB standartlarına uyum çalışmaları halkımızın yaşam kalitesi ve memnuniyetini artırmıştır.

Aynı heyecan illerimizde de yaşanmakta olup, bu canlılığı artırmak amacıyla, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS) tarafından “Valiliklerin AB Sürecinde Etkinliğinin Artırılması Projesi” hazırlanmış, “İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor Programı” uygulamaya konulmuştur.

Bu çerçevede, Valilik Proje Destek Ofisi tarafından “Kırıkkale AB’ye Hazırlanıyor” adlı proje hazırlanarak ABGS’ye sunulmuştur. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akademik personeline “AB Hibe Programları Eğitim Semineri” verilmiştir. Ayrıca ilimiz merkezinde ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen ve öğrencilere AB gençlik projeleri konulu bilgilendirme faaliyeti icra edilmiştir.

Valilik olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızın proje üretme kapasitesinin artırmak ve ilgili personelin yetiştirilmesine büyük önem verilmektedir.” dedi.

kirikkale_30_mart_2011_birinci_udyk_2

Daha sonra sırasıyla kurul üyesi teşkilatların temsilcileri AB boyutlu çalışmaları hakkında görsel sunu olarak kurul üyelerine bilgi vermiş, ayrıca yurtdışına gerçekleştirilen teknik gezi ve ziyaretlerde elde edilen tecrübeler paylaşılmıştır. Yapılan son değerlendirmenin ardından kurul toplantısı sona ermiştir.

 

 

Kurulun ikinci toplantısı Haziran ayı sonunda gerçekleştirilecektir.


Güncelleme: 21/10/2011 / Hit: 9,145

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı