ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Kırıkkale

KIRIKKALE İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Kırıkkale İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Kırıkkale İlinde toplam 4 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Kırıkkale ilinde başarılı olan 4 projeye sağlanan hibe desteği toplam 518.810,65 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Kırıkkale ili sağlanan hibe desteği itibariyle 71. sırada yer almaktadır.

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Kırıkkale ilinde uygulamaya geçirilen pilot proje/program bulunmamaktadır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 8,464