ENGLISH
  Güncelleme: 03/03/2011

* Türkiye Sportif Olta Balıkçılığı Çalıştayı Uşak'ta Gerçekleştirildi

11-12 Aralık 2010 tarihinde ülkemizde  ilk defa düzenlenen Türkiye Sportif Olta Balıkçılığı Çalıştayı Uşak'ta gerçekleştirildi.

Türkiye Sportif Olta Balıkçılığı Derneği koordinasyonunda , Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü teknik desteği ve YABAN TV  görsel desteği ile gerçekleştirilen çalıştay Sivil Toplum Diyaloğu-II Mikro Hibe Programı kapsamında desteklenmiştir. Çalıştay için ülkemizin çeşitli bölgelerinden Uşak’a gelen 60’a yakın bilim adamı ve kurum temsilcisi tarafından ülkemizdeki olta balıkçılığının durumu ve yapılması gerekenler iki gün boyunca tartışıldı. Mevcut durum analiz edildi, sorunlar belirlendi ve çözüm önerilerini içeren Çalıştay Sonuç Raporu tamamlandı. Sivil Toplum Diyaloğu-II Mikro Hibe Programı tarafından desteklenen çalıştay ülkemizde ilk defa düzenlenmesi bakımından da önem taşımaktadır.

Katılımcılar özellikle ülkemizde henüz bulunmayan özel avlak sisteminin hayata gerçekleştirilmesi konusunda görüş birliğine vardılar. Bu konuda ilgili resmi kurumların çalışma yapması gerekliliği vurgulanarak, sürdürülebilir su ürünleri için mevcut kanunların yetersizliğine dikkat çekildi.

Çeşitli çalışma guruplarının oluşturularak amatör ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Sadece Amerika da 124 milyar dolarlık bir finansal büyüklüğe sahip olan sportif balıkçılığın ülkemizde alt yapısının biran önce oluşturulması halinde sadece Avrupa da bulunan 25 milyon sportif balıkçının ülkemize çekilmesinin yeni bir katma değer yaratacağı açıklandı.

Uluslar Arası Sportif Balıkçılık Derneği Türkiye Temsilcisi Elvio PENNETTİ çalıştaya katılarak Avrupada ve Dünyada Sportif Balıkçılık hakkında çok değerli bilgiler verdiler.

Çalıştay sonuç bildirgesi taslağı hazırlanarak sonuç kitapçığının hazırlanması için sekreterya tarafından yazımına başlandı. Çıkacak olan sonuç kitapçığı basılarak tüm kurumlara iletilecek ve böylelikle çalıştayda alınan kararların uygulamaya geçirebilmesi için bir yol haritası çıkartılacak.

 


Güncelleme: 03/03/2011 / Hit: 7,187