ENGLISH
  Güncelleme: 20/03/2013

Uşak

UŞAK İLİNDE KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI KAPSAMINDA FİNANSE EDİLEN PROJELER

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında Uşak İlinde uygulanan projeler "AB hibe programları kapsamında finanse edilen projeler" ve "pilot proje uygulamaları" olmak üzere iki başlık altında değerlendirilebilir.

1.AB Hibe Programları:

Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan Katılım Öncesi Mali Yardımı kapsamında yürütülen Hibe Programları aracılığı ile Uşak İlinde toplam 12 projeye hibe desteği sağlanmıştır. Uşak ilinde başarılı olan 12 projeye sağlanan hibe desteği toplam 774.584,65 Avro'dur. Türkiye geneli kapsamında illere göre yapılan başarı değerlendirmesinde Uşakili sağlanan hibe desteği itibariyle 62. sırada yer almaktadır. Uşak ilinde AB Hibe Programları kapsamında finanse projelere Merkezi Finans ve İhale Biriminin web sayfasında yer alan "Hibe Veritabanı"ndan ulaşılabilir. (http://www.cfcu.gov.tr/hibe.php?lng=tr)

2.Pilot Projeler/Programlar:

Hibe Programlarından farklı olarak merkezi kamu kurum ve kuruluşlarımız (bakanlıklar, müsteşarlıklar vb. kuruluşlar) tarafından geliştirilen pilot projeler/programlar aracılığı ile İllerimizde AB projeleri uygulanabilmektedir. Uşak ilinde uygulamaya geçirilen toplam 7 pilot proje/program bulunmaktadır. Pilot projelere ilişkin detaylar aşağıda sunulmuştur:

Proje-1: Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi

Program: AB Mali Yardımı MEDA Programı

Proje Bütçesi: 3,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri: Uşak, Çanakkale, Eskişehir (Tepebaşı), Muğla (Akyaka), Zonguldak ve Erzincan

Yerel Yönetim Reform Programına Destek Projesi Yerel Yönetimlerin daha iyi kamu hizmetleri sağlamasına olanak vermek, mali kaynaklarının daha verimli bir şekilde yönetimini sağlamak ve ulusal mercilerle politika oluşturulmasında daha etkin bir ilişki için kapasitelerini geliştirmek, ve bununla birlikte AB üye ülkelerindeki diğer Yerel Yönetimlerle kardeş kent ilişkileri (ortaklıklar) oluşturmayı hedeflemiştir. Proje İçişleri Bakanlığına (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne) tarafından yürütülmüştür. Proje kapsamında seçilen 6 yerel yönetim kapsamında pilot proje uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Uşak İl Özel İdaresini de yer aldığı pilot uygulamalar kapsamında Yerel Hizmet İyileştirme Eylem Planları'nın geliştirilmesi ve uygulanması, Stratejik Planlama araçlarının geliştirilmesi (Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol hakkındaki yeni mevzuatın nüfusu 50 000'den fazla olan belediyeler için gerektirdiği üzere) ve stratejik planlama ve yeni yasal gereklere uyumlu olarak çok yıllı yatırım programlaması ve bütçelerin geliştirilmesi üzerine çalışmalar ve eğitimler yapılmıştır.

Proje-2: Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4,8 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK)

Uygulama Yeri: Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya,  Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından yürütülen proje, kadınlar arasında girişimciliğin teşvik edilmesini ve desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odasıkoordinasyonunda kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve danışmanlığı hizmeti verilmiştir. 2008-2009 yılları arasında yürütülen proje kapsamında toplam 450 kadına girişimcilik eğitimi ve danışmanlığı sağlanmıştır. Eğitim ve danışmanlık sonrasında 9 kadın kendi işyerini kurmuştur. Projenin uygulaması sona ermiştir.

Proje-3: Küçük İşletmeler Kredi Programı 2. Aşama (SELP-2)

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2005 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 96,2 Milyon Avro

Uygulama Yeri: Adıyaman, Afyon, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bartın, Batman,  Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun,  Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt,  Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yozgat

Program, Küçük işletmelere bankalar aracılığı ile kredi imkânı sağlanmasını amaçlamaktadır.  Bahse konu krediler yoluyla, küçük işletmelerin piyasa koşullarında rekabet edebilirliğinin arttırılması, ticari bankaların kredi kullandırma kapasitesinin geliştirilmesi ve ilgili işletmelere finansman kaynağı yaratılması amaçlanmaktadır. Proje 2012 yılında sona erecektir. 2009 yılında uygulaması başlayan Küçük İşletmeler Kredi Programı kapsamında Temmuz 2010 itibariyle 8837 işletmeye 96,2 Milyon Avro kredi desteği sağlanmıştır.

Proje-4: AB İş Geliştirme Merkezileri (ABİGEM) Ağının Geliştirilmesi Projesi

Program: Katılım Öncesi AB Mali Yardımı 2006 yılı Programı

Proje Bütçesi: 32,5 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Uygulama Yeri: Birinci Aşama (İzmir, Kocaeli ve Gaziantep)

İkinci Aşama (Afyon, Çorum, Denizli, Konya, Erzurum, Kayseri, Eskişehir, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ veUşak)

Üçüncü Aşama (Antakya, Batman, Sivas, Van).

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen proje, KOBİ'lere iş geliştirme alanında destek vermeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında Uşak Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Uşak AB İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) kurulmuştur. ABİGEM ile Uşak ilindeki KOBİ'lerin ihracat, ithalat, üretim, pazarlama, kapasite artırımı, mesleki eğitim, girişimcilik vb konulardaki ihtiyacını karşılayacak hizmetler sunulmaktadır.

Proje-5: Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uygulamasının Devamına Destek Projesi II. Aşama

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 4 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)

Uygulama Yeri: Adıyaman Kahta İlçe Belediyesi, Ağrı Patnos İlçe Belediyesi, Ankara Gölbaşı Büyükşehir İlçe Belediyesi, Ankara Polatlı İlçe Belediyesi, Aydın Nazilli İlçe Belediyesi, Balıkesir Bandırma İlçe Belediyesi, Balıkesir İl Belediyesi, Bursa Nilüfer Büyükşehir İlçe Belediyesi, Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Belediyesi, Düzce İl Belediyesi, Gaziantep Şehitkamil Büyükşehir İlçe Belediyesi, Kırşehir İl Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Nevşehir İl Belediyesi, Şanlıurfa İl Özel İdaresi, Trabzon İl Özel İdaresi, Uşak İl Belediyesi, Zonguldak İl Belediyesi, Zonguldak Karadeniz Ereğli İlçe Belediyesi.

Projenin genel hedefi, 2003-2005 yılları arasında yerel yönetimlerle ilgili kabul edilen yeni yasaların tam olarak uygulamasını sağlayarak etkin, şeffaf, kapsayıcı ve katılımcı yerel yönetimlerin oluşmasına katkıda bulunmaktır. Projenin özel hedefi ise; yerel yönetimlere ilişkin yeni politika ve yasaların etkin bir biçimde uygulanması için İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün, yerel yönetim ve yerel yönetim birliklerinin kapasitesinin ve bunlar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesidir. Projenin hedef kitlesi İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, valilik ve kaymakamlıklar, belediyeler, il özel idareleri ve belediye birliklerinde görev yapan personeldir. Proje aşağıdaki beş bileşenden oluşmaktadır:

Yerel Yönetimlerde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetimlerin seçilmiş temsilcileri ile yönetici ve çalışanlarının kapasitelerinin artırılması suretiyle bu yönetimlerce sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 11 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

Yerel Yönetim Birliklerinde Kapasite Geliştirme: Yerel yönetim birliklerinin hem kendi aralarında hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişimlerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, özellikle Türkiye Belediyeler Birliği'nin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Yerel Katılım Mekanizmalarının Güçlendirilmesi: Kent konseyleri ve diğer katılımcı mekanizmaların işleyişinin iyileştirilerek, yerel düzeyde bu mekanizmalar sayesinde şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve katılımcılığın sağlanması hedeflenmiştir.

Belediyeler Arası Eşgüdüm ve İşbirliğinin İyileştirilmesi: Belediyelerin hem yurt içindeki hem de Avrupa'daki belediyeler ile eşleştirme ve ortaklıklarının sayısının artırılması ve bu tür işbirliklerinin kapsamının genişletilmesi hedeflenmiştir. 10 pilot yerel yönetimde örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir.

İçişleri Bakanlığı'nın Kapasitesinin Artırılması: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün kapasitesinin artırılması hedeflenmiştir.

Proje-6: Türkiye'de Model Cezaevi Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Cezaevi Reformunun Desteklenmesi Projesi

Program: IPA-I Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Yılı Programı

Proje Bütçesi: 7 milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Adalet Bakanlığı

Uygulama Yeri: Elazığ, Uşak, Kahramanmaraş

Projenin amacı, Türkiye'deki cezaevi sisteminin Avrupa Cezaevi Kuralları ve uluslararası standartlar çerçevesinde geliştirilmesine destek sağlamaktır. Proje,  Türkiye'de modern cezaevi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve cezaevi hizmetlerinin ve gözaltı koşullarının iyileştirilerek cezaevi reformunun desteklenmesini hedeflemektedir. Proje ile modern cezaevi yönetim sisteminin kurulmasının yanı sıra cezaevi personeli için yeni bir eğitim stratejisi hazırlanmış ve Türkiye'deki Cezaevi Personeli Eğitim Okulları güçlendirilmiştir.

Proje kapsamında, Kahramanmaraş, Uşak ve Elazığ'da üç model cezaevinde projenin hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir program uygulanmıştır.

Proje ile ayrıca, 90 cezaevinin her birinde üçer olmak üzere toplam 270 adet mesleki eğitim atölyesinin kurulması, 90 bilgisayar laboratuvarının kurulması, cezaevi kütüphanelerine yeni kitaplar ve çeşitli ekipmanlar (projeksiyon cihazı ve ciltleme makinesi vb.) ve atölye malzemelerinin alınması hedeflenmiştir. İhale süreci devam eden projenin uygulaması henüz başlamamıştır.

Proje-7: AB Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)

Program: IPA-V Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınmanın Geliştirilmesi (IPARD) Bileşeni

Proje Bütçesi: 290 Milyon Avro

Proje Sahibi Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Uygulama Yeri: Öncelikli 42 il

Kırsal Kalkınma Programı (Instrument for Pre-Accession Rural Develepment Programme (IPARD)) kapsamında tarım, hayvancılık, gıda, balıkçılık ve alternatif tarım konularında faaliyet gösteren işletmelere, kooperatiflere, üretici birliklerine ve çiftçilere hibe programları aracılığı ile finansman desteği sağlanacaktır. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yürütülecek IPARD Programı kapsamında Uşak'ta tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren KOBİ'ler, kooperatifler ve çiftçiler programdan faydalanabilecektir.

Programın 2. etabında yer alan Uşak ilinde IPARD'ın uygulanmasına 2011 yılı içerisinde başlanması beklenmektedir. Program ile Van ve programın uygulanacağı diğer illerde (toplam 42 il) tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelerin, kooperatiflerin, çiftçilerin işlerini, üretimlerini, kapasitelerini geliştirmek ve büyütmek amacıyla yatırım ihtiyaçlarını karşılayan mali destekler sağlanmış olacaktır. Programın yürütülmesi amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun Uşak İl Temsilciliği kurulacaktır.


Güncelleme: 20/03/2013 / Hit: 12,027