ENGLISH
  Güncelleme: 18/08/2011

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Kamu Kurum ve Kuruluşları

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Başbakanlık

Adalet Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı

İçişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı

Maliye Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Sağlık Bakanlığı

Ulaştırma Bakanlığı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı

Hazine Müsteşarlığı

Yargıtay

Sayıştay

Danıştay

Radyo Televizyon Üst Kurulu

Merkez Bankası

Rekabet Kurumu

Sermaye Piyasası Kurulu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

Devlet İstatistik Enstitüsü

Emniyet Genel Müdürlüğü

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

YÖK Başkanlığı

Savunma Sanayi Müsteşarlığı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

TAPDK

Türk Akreditasyon Kurumu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu

Devlet Personel Başkanlığı

İnsan Hakları Başkanlığı

Türkiye Atom Enerji Kurumu

TÜBİTAK

Şeker Kurumu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı

Gelir İdaresi Başkanlığı

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığı

GAP İdaresi Başkanlığı

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

KOSGEB

TİKA

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü

Sosyal Güvenlik Kurumu

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Araştırma Genel Müdürlüğü

Türkiye İş Kurumu

Özel Çevre Koruma Kurumu

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü

Eximbank Genel Müdürlüğü

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanlığı

TRT Genel Müdürlüğü 

 


Güncelleme: 18/08/2011 / Hit: 609,633

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı