ENGLISH
  Güncelleme: 24/12/2010

Diğer

Diğer

Ulusal Ajans (Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı)
Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesi Kombine Nomanklatörü
Yürürlükteki Topluluk Müktesebatı Bu site Eur-OP (OPOCE - Avrupa Toplulukları Resmi Yayınlar Ofisi) tarafından yönetilmektedir (İngilizcedir).

Yeni Yaklaşım Politikası İle İlgili Bazı Önemli Linkler (Burada verilen sitelerin dili İngilizcedir)
Yeni Yaklaşım (New Approach)
Uygunluk Değerlendirme (Conformity Assessment)
Avrupa Uygunluk Değerlendirme Örgütü (EOTC - European Organization for Conformity Assessment)
Kalibrasyon, Belgelendirme, Muayene ve Test Veritabanı (TICQA - Database for Calibration, Certification, Inspection and Inspection)
Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN - European Committee for Stanrdization)
Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization)
Avrupa Telekomunikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI - European Telecommunications Standards Institute)
Yeni Yaklaşım ve Küresel Yaklaşım Esaslı Teknik Mevzuatın Uygulanması Kılavuzu (Guide to the Implementation of Directives Based on New Approach and Global Approach)
Uyumlaştırılmış Standartların Referanslarının Listesi (List of References of Harmonized Standards)
Onaylanmış Kuruluşların Listesi (List of Notified Bodies)
Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları (MRAs - Mutual Recognition Agreement)
Sınai Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi ve Kabulü Hakkında Avrupa Anlaşmalarına Ek Protokoller (PECAs - Protocols to the Europe Agreements on Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products)

Avrupa Araştırma Raporları Arşivi ERPA - European Research Papers Archive
Kamu Yönetimi Avrupa Enstitüsü
EU Business

Avrupa Komisyonunun hazırladığı İstanbul ile ilgili kısa tanıtım videosu:


Güncelleme: 24/12/2010 / Hit: 24,344

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı