ENGLISH
  Güncelleme: 22/01/2016

Sivil Toplum Diyaloğu - I

Sivil Toplum Diyaloğu - I


Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti arasında devam eden  katılım müzakereleri üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, Türkiye'deki reform sürecini desteklemek. İkinci bölüm, katılım müzakerelerinin çerçevesini belirlemek. Üçüncü bölüm, ise Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında sivil toplum aracılığıyla politik ve kültürel diyaloğu geliştirmektir. Bireyleri bir araya getirerek birbirlerini anlamayı güçlendirmek amacı taşıyan bu diyalog özellikle sivil toplumu kapsamaktadır. Avrupa Konseyi, ‘katılımın müzakerelerine paralel olarak, Avrupa Birliği'nin her aday ülkeyle yoğun politik ve kültürel diyaloğa girmesini öngörmektedir. Bu diyaloğun uzun vadedeki hedefi Avrupa Birliği ve Türkiye sivil toplumunu Avrupa Birliği'nin gelecekteki genişlemesine hazırlamaktır' açıklaması ile Avrupa Komisyonu'nun tavsiye kararının çerçevesini genişleterek hayata geçirmiştir.

2005 yılında Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve aday ülkeler arasında sivil toplum diyaloğunun daha fazla güçlendirilmesi için hedef ve önceliklerin belirlendiği bir Strateji belirledi.1 Bu strateji bilgi açığını azaltabilmek, karşılıklı anlayışı pekiştirmek ve böylece Avrupa Birliği'nin genişlemesiyle ortaya çıkacak fırsat ve zorlukların daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla vatandaşlar ve farklı kültürler ile politik ve ekonomik sistemleri yakınlaştırmayı amaçlamaktadır.

Geliştirilen strateji kapsamında, Türkiye için 2006 Birleşme Öncesi Yardım Programı  şu başlıkta bir projeyi de içermektedir: Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğunun Geliştirilmesi. Proje,

i) kentler ve belediyeler (5 Milyon Euro);
ii) meslek örgütleri (3 Milyon Euro);
iii) üniversiteler (9.3 Milyon Euro);
iv) Diyalog için gençlik girişimleri (2 Milyon Euro) arasındaki ilişkilerin yoğunlaştırılması ve çeşitlendirilmesini amaçlayan 19.3 Milyon Euro tutarında dört hibe programının gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Hibe Programı, genişlemenin getireceği zorluklar ve fırsatlara dikkat çekip, her iki tarafta toplum ve devlet tarafından dışa vurulan gündelik kültür ve değerlere ilişkin algılayış üzerine bir tartışmayı destekleyerek, iki taraflı paylaşımı arttırmak suretiyle Türkiye'nin politik, kültürel ve ekonomik kalkınmasında sivil toplumun katkısının arttırılması ve iyi örneklerin benimsenmesi, deneyim paylaşımına yardım etmek ve  insan hakları ve demokrasinin pekiştirilmesi ve katılım için politik kriterler arasında anahtar durumunda olan; Türkiye'de canlı ve dinamik bir sivil toplumun daha da geliştirilmesini desteklemek suretiyle AB üye ve aday ülkelerindeki kamuoyunun bilgilendirilmesine katkı yapmak hedefini içermiştir.

COM (2005) 290 "Komisyon'dan Konsey, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite ve Bölgeler Komitesine sunulan AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğun'a yönelik tavsiye kararı 

Sivil Toplum Diyaloğu Projesi kapsamında toplam 119 hibe projesi başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, AB üyesi ülkelerden ve Türkiye’den 200’ü aşkın ortak kuruluşun katılımını içeren faaliyetler Türkiye’nin ve AB’nin dört bir köşesinde gerçekleştirilmiştir. Böylece, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasında  resmi platformda  süregelen  diyalogdan  bağımsız, halklar tarafından yürütülen bir diyaloğun geliştirilmesi söz konusu olmuştur.

Program kapsamında başarılı bulunan projelere aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşılabilmektedir:

*Üniversiteler Hibe Programı
*Kentler ve Belediyeler Hibe Programı
*Diyalog İçin Gençlik Girişimleri Hibe Programı
*Meslek Örgütleri Hibe Programı


Güncelleme: 22/01/2016 / Hit: 86,950

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı