ENGLISH
  Güncelleme: 27/12/2022

Dijital Avrupa Programı

2021-2027 mali döneminde faaliyet gösterecek olan Dijital Avrupa Programının bütçesinin 7,5 milyar avro olup Süper Bilgisayarlar, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik ve Güven, Dijital Yetkinlikler, Ekonomi ve Toplumsal Yapıda Dijital Teknolojilerin Kullanılması olmak üzere 5 bileşenden oluşmaktadır. 6 Ağustos 2020 tarihinde DG CONNECT'ten katılım niyetimizi memnuniyetle karşıladıklarını belirten yanıt mektubu gelmiştir. 25 Kasım 2021 tarihinde Komisyonla bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Komisyonla müzakere toplantıları başlamıştır. Programın koordinasyonu Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.

Programın amacı;

  • Avrupa ekonomisi, sanayisi ve toplumunun dijital dönüşümünü desteklemek ve hızlandırmak,
  • Dijital dönüşümden AB vatandaşlarının, kamu kurumlarının ve işletmelerin yararlanmasını sağlamak,
  • Küresel dijital ekonomide AB’nin rekabetçiliğini sağlamak,
  • Dijital teknoloji ve altyapılarda AB’nin dışa bağımlılığını azaltmak ve stratejik özerkliğini sağlamak, 
  • Birlik içerisindeki dijital bölünmenin azaltılmasına destek olmaktır.

 

Programın öncelikli alanları


Program kapsamında öncelikli olarak Yüksek Başarımlı Hesaplamalar, Yapay Zekâ, Veri ve Siber Güvenlik alanlarında kritik dijital altyapıların kurulması ve stratejik öneme sahip yenilikçi dijital teknolojilerin geliştirilmesi desteklenecektir. İkinci aşamada ise, kurulan altyapıların ve dijital teknolojilerin KOBİ’lerin, kamu kurumlarının ve vatandaşların erişimine açılması ve kullanımının yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda beş spesifik hedef belirlenmiştir:


Spesifik Hedef 1: Yüksek Başarımlı Hesaplama (High Performance Computing) 
Spesifik Hedef 2: Yapay Zekâ (Artificial Intelligence) 
Spesifik Hedef 3: Siber Güvenlik ve Güven (Cybersecurity and Trust) 
Spesifik Hedef 4: İleri Dijital Beceriler (Advanced Digital Skills) 
Spesifik Hedef 5: Dijital Kapasitelerin Oluşturulması, En İyi Kullanımı ve Birlikte Çalışabilirlik (Deployment, Best Use of Digital Capacity and Interoperability)

Program ile ilgili Sıkça Sorulan Sorular dosyasına erişmek için tıklayınız.

Dijital Avrupa çalışma programları için tıklayınız

Programın broşürüne ulaşmak için tıklayınız.

Dijital Avrupa Programı açık çağrılarına ulaşmak için “Funding and Tenders” adresini ziyaret edebilirsiniz.


Güncelleme: 27/12/2022 / Hit: 5,313

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı