ENGLISH
  Güncelleme: 27/12/2022

Sığınma ve Göç Fonu

Program göçmenlerin uyumu ve düzensiz sığınmacıların iadesi konularındaki politika ve uygulamalarının desteklenmesi hedeflenmektedir. 2021-2027 döneminde Programın bütçesi 9.8 milyar avrodur. Programa ilişkin ilgili kurumlarla çalışma grubu değerlendirme çalışmaları devam etmektedir.


Güncelleme: 27/12/2022 / Hit: 4,042

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı