ENGLISH
  Güncelleme: 25/11/2022

Avrupa Birliği Başkanlığı Terminoloji Veri Tabanı (termAB)

AB terminolojisi elektronik veri tabanı (termAB) 2018 yılında oluşturulmuştur. Terminoloji alanındaki ISO standartları doğrultusunda oluşturulan, terim sorgulama özelliğine sahip termAB, genel AB terimlerinin yanı sıra Avrupa Birliği Çok Dilli Eşanlamlılar Sözlüğü’nde (EuroVoc) benimsenen sınıflandırma sistemine uygun biçimde konu alanlarına ayrılmış terimler ile AB müktesebatında yaygın biçimde kullanılan kalıplaşmış söz öbeklerini ve cümleleri de içermektedir. AB müktesebatı metinlerinden termAB’a aktarılacak terimler AB Başkanlığı’nın ilgili daire başkanlıklarının da görüşü alınarak belirlenmekte ve söz konusu terimlerin Türkçe karşılıkları ilgili kamu kurumlarının onayı alınarak verilmektedir. Çeviri odaklı bir terminoloji veri tabanı olan termAB terimlerin hedef dildeki karşılıklarının yanı sıra tanım, kullanım notu, açıklama gibi ilave bilgileri ve terimlerin alındığı kaynakları da sunmaktadır. E-Devlet Kapısı’nda da temel arama işlevleri ile hizmet sunan termAB’a, Başkanlık sunucularımız üzerinden erişerek, gelişmiş arama seçeneklerinden yararlanmak ve kayıtlara özel geribildirimlerde bulunmak için tıklayınız.


Güncelleme: 25/11/2022 / Hit: 19,316

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı