ENGLISH
  Güncelleme: 25/11/2022

Avrupa Birliği Başkanlığında Mevcut Olan AB Mevzuatı Çevirilerine İlişkin Envanter Tablosu

Ülkemizin aday ülke olarak AB müktesebatının Türkçeye çevrilmesi yükümlülüğü çerçevesinde, Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda AB mevzuatının çevirilerinin yapılmasının sağlanması ve çevirisi tamamlanan mevzuatın teknik, dil bilimsel ve hukuki revizyonu çalışmalarına temel teşkil etmek üzere, Başkanlığımızda ve ilgili kurum ve kuruluşlarımızda mevcut olan AB mevzuatı çevirilerine ilişkin bilgilerin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

AB müktesebatının çevirisi çalışmaları dönemin AB Genel Sekreterliği bünyesinde kurulan “Çeviri Koordinasyon Birimi” tarafından 2004 yılında başlatılmıştır. 2004 ila 2016 döneminde gerçekleştirilen çeşitli ihaleler kapsamında, 20254 AB Resmi Gazetesi (ABRG) sayfasından oluşan 1014 AB mevzuatının çeviri çalışmaları tamamlanmıştır.

2005-2009 döneminde çeviri kalitesinin artırılmasını teminen AB terminoloji çalışmalarına başlanmış ve 2009 yılında 7200 terimi içeren “Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü” yayımlanmıştır. Sonrasında yine çeviri çalışmalarına temel teşkil etmek üzere Avrupa Birliği Antlaşması’nın ve Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın çevirisi ile geniş kapsamlı revizyonu yapılmıştır.

2014 yılında Ulusal Eylem Planlarının yayımlanmasından sonra müzakere süreci önceliklerine uygun olarak söz konusu Ulusal Eylem Planlarında bulunup çevirisi yapılmamış olan mevzuatın, yaklaşık 8190 ABRG sayfasından oluşan çevirisi, uyum çalışmalarına destek olmak üzere, 2015 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

Ayrıca, 23 ve 24. Fasıllara ilişkin müktesebat uyumu çalışmaları bağlamında, yaklaşık 1474 ABRG sayfasından oluşan 101 AB mevzuatının çevirisi de 2016 yılı sonu itibarıyla tamamlanmıştır.

Bu çerçevede son dönem itibarıyla, Avrupa Birliği Başkanlığı çeviri havuzunda bulunan AB mevzuatı temel alınarak düzenlenmiş olan, Avrupa Birliği Başkanlığında Mevcut Olan AB Mevzuatı Çevirilerine İlişkin Envanter Tablosu için bu linke tıklayınız.

Bu doğrultuda, olası mükerrerliklerin önlenmesi amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarımızın çeviri hizmeti alımı süreçlerini bu linkteki listeyi göz önünde bulundurarak yürütmeleri yerinde olacaktır.

AB Hukuku ve Çeviri Daire Başkanlığı koordinasyonundaki çeviri ve revizyon çalışmaları "Celex No" temel alınarak gerçekleştirilmekte olduğundan, bu Tablodaki AB mevzuatı “Celex No” temelinde verilmiştir.


Güncelleme: 25/11/2022 / Hit: 32,255

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı