ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

AB Hukuku ve Çeviri Daire Başkanlığı

Kurumumuz bünyesinde 2009 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmekte olan AB Hukuku ve Çeviri Daire Başkanlığında hâlihazırda beş AB işleri uzmanı, bir AB işleri uzman yardımcısı, on mütercim ve iki idari personel görev almaktadır.

AB Hukuku ve Çeviri Daire Başkanlığı:

a) Avrupa Birliği müktesebatına uyum için hazırlanan ve görüş için Avrupa Birliği Başkanlığına gönderilen mevzuat taslaklarının Avrupa Birliği hukukuna uygunluğunu inceler ve görüş verir,

b) Avrupa Birliği Hukukuna ve Türkiye - Avrupa Birliği Ortaklık Hukukuna, bu alanlardaki gelişmelere ve Avrupa Birliği Adalet Divanı içtihadına ilişkin çalışmalar yapar ve ihtiyaç duyulan konularda görüş verir,

c) Avrupa Birliği müktesebatının ve katılım müzakereleri çerçevesinde ihtiyaç duyulan Türk mevzuatının çeviri çalışmalarının eşgüdümünü sağlar, bu kapsamda yapılan çevirilerin uygunluğunu denetler ve ilgili altyapı ve envanter çalışmalarını yürütür,

ç) Avrupa Birliği müktesebatı çeviri sürecine ilişkin farkındalık çalışmalarını yürütür ve Avrupa Birliği terminolojisi veri tabanını oluşturur.


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 18,118

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı