ENGLISH
  Güncelleme: 12/01/2012

* 29 Aralık 2011 tarihli Mardin ilindeki Proje Çalışmalarına Yönelik Değerlendirme Toplantısı

29 Aralık 2011 ‘de Mardin Valiliği Avrupa Birliği Proje Koordinasyon Biriminde (ABMAR) ilçe proje ekiplerinin katılımı ile ‘'Açık Hibe Çağrıları ile ilgili Yapılan Çalışmalar ve Yürütülen Projelerin Değerlendirilmesi Toplantısı'' gerçekleştirildi.

mardin_29_aralik_2011

 

Toplantıda Mardin ilinin hayat boyu öğrenme programlarından maksimum düzeyde faydalanması amacı ile ilçelerde belirtilen proje başvuru hedefleri ve gerçekleştirilen başvurular karşılaştırılarak bu sure içerisinde karşılaşılan engeller ve engelleri aşmak için uygulanabilecek strateji ve metotlar tartışıldı. Bunun yanında özellikle ilçelerde sivil toplum kuruluşlarının toplumsal ve kültürel alanda aktif bir şekilde rol üstlenmeleri ve etkili olmaları amacı ile güncel açık hibe programları tanıtıldı. İlçe Proje ekiplerine hedefler verilerek toplantı bitirildi.

 

 


Güncelleme: 12/01/2012 / Hit: 4,584