ENGLISH
  Güncelleme: 02/08/2019

Teklif Çağrıları

AB Birlik Programları altında bulunan teklif çağrılarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

Ufuk 2020 Programı altında yayımlanmakta olan çağrılara Ufuk 2020 Ulusal İnternet Sitesi duyuru sayfasından ve ya Komisyon internet sayfasından ulaşılabilmektedir.  

sayfa başına geri dön

Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme- WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 5 Eylül 2019. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 COSME Programı Teklif Çağrısı: “Genç Girişimciler için Erasmus Programı” Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 11 Temmuz 2019. Detaylı bilgi için tıklayınız. Başvuru için tıklayınız 

 COSME Teklif Çağrısı: Sosyal Ekonomi Görevleri Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 26 Eylül 2019. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

  1. Sosyal açıdan sorumlu kamu alımları (Başvuru için tıklayınız)
  2. Sosyal ekonomi için eğitim çerçevesi (Başvuru için tıklayınız)
  3. Bölgesel / yerel işsizliğin sosyal ekonomi modeli ile ele alınması (Başvuru için tıklayınız)
  4. Sosyal ekonomi kümeleri (Başvuru için tıklayınız)

 

 

COSME Programı altında açılan çağrılara Komisyon Duyuru Sayfasından da ulaşılabilmektedir. 

Bunun yanı sıra ihale çağrılarına buradan ulaşabilirsiniz.

sayfa başına dön

Erasmus+ Programı altındaki ülke merkezli çağrılar Ulusal Ajans tarafından yayımlanmaktadır. Çağrılara ulaşmak için lütfen tıklayınız. 

Erasmus+ Programı altındaki Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansı tarafından yürütülen merkezi projelerin çağrılarına Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel- işitsel ve Kültür Yürütme Ajansı'nın web sitesinden de ulaşabilirsiniz.

Detaylar için tıklayınız.  

sayfa başına dön

 

EaSI Programı Teklif Çağrısı: EURES ve PROGRESS – KOBİ personeli için Hareketlilik Değişim Programı Teklif  Çağrısı. Son başvuru tarihi: 17 Eylül 2019.Detaylı bilgi için tıklayınız. 

  EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım Teklif  Çağrısı. Son başvuru tarihi: 10 Eylül 2019.Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

 Kayıtdışı İstihdama ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 13 Haziran 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

 "Sosyal İnovasyon ve Ulusal Reformlar- Sosyal Korumaya Erişim ve Ulusal Reform Desteği" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 18 Mayıs 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız. Teklif çağrısının Türkçe özeti için tıklayınız.

"İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 18 Nisan 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız. Türkçe Özeti Image result for pdf icon free

"Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 29 Eylül 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

"Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği" başlıklı Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15 Temmuz 2017/1 Aralık 2018/15 Nisan 2018. Detaylı bilgi için tıklayınız.

"Beceri Kazandırma Yolları: Yetişkinler için Yeni Fırsatlar" konulu Farkındalık Artırma Faaliyetleri Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Diyaloğa Destek Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Emekli Aylıkları için Avrupa İzleme Servisi Pilot Aşamasının Uygulanması Teklif Çağrısı. Son başvuru tairihi: 31 Mayıs 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kayıtdışı İstihdama ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 12 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği'nde İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesine ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 9 Haziran 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mülteciler ve sığınma isteyen kişiler ile bunların aile fertlerinin istihdam piyasasına entegrasyonu ilişkin Teklif Çağrısı. Son başvuru tarihi: 30 Mart 2017. Detaylı bilgi için tıklayınız.

EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu internet sayfasından da ulaşılabilmektedir. Detaylar için lütfen tıklayınız. 

Bugüne kadar uygulanan proje örneklerine http://ec.europa.eu/social/main.jsp catId=738&langId=en&pubId=8074&furtherPubs=yes ve http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8047&furtherPubs=yes linklerinden erişilebilmektedir.

 

sayfa başına dön 

 

sayfa başına dön


Güncelleme: 02/08/2019 / Hit: 315,185