ENGLISH
  Güncelleme: 09/01/2020

Katılım Politikası Daire Başkanlığı

Katılım Politikası Daire Başkanlığı;

1) Avrupa Birliğine üyelik müzakere süreci ile ilgili çalışmaları izler ve koordine eder,

2) Ulusal Programın hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve raporlanması çalışmalarını koordine eder,

3) Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye Raporuna ilişkin ülke katkısının hazırlanması ile ilgili çalışmaları koordine eder,

4) Avrupa Birliği Eşgüdüm Kurulu'nun (ABEK) sekretarya hizmetlerini yürütür.

 


Güncelleme: 09/01/2020 / Hit: 68,008