ENGLISH
  Güncelleme: 02/01/2009

2003 Yılı Ulusal Programı

Ulusal Program 2003 yılı

Bakanlar Kurulu Kararı
"Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı" ile "Avrupa Birliği Müstesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı"

 2003 Yılı Ulusal Program Dökümanları

23 Haziran 2003 tarih ve 2003/5930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı                                                                                                 
 I- Giriş (DOC Format-31 KB) (PDF Format-83 KB)
 II- Siyasi Kriterler (DOC Format-63 KB) (PDF Format-131 KB)
 III- Ekonomik Kriterler (DOC Format-197 KB) (PDF Format-284 KB)
 IV- Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Yeteneği    
   1- Malların Serbest Dolaşımı (DOC Format-0,99 MB)  (PDF Format-550 KB)
   2- Kişilerin Serbest Dolaşımı (DOC Format-128 KB) (PDF Format-156 KB)
   3- Hizmet Sunumu Serbestisi (DOC Format-347 KB) (PDF Format-257 KB)
   4- Sermayenin Serbest Dolaşımı (DOC Format-71 KB) (PDF Format-145 KB)
   5- Şirketler Hukuku (DOC Format-249 KB) (PDF Format-267 KB)
   6- Rekabet Politikası (DOC Format-106 KB) (PDF Format-155 KB)
   7- Tarım (DOC Format -1,46 MB) (PDF Format-694 KB)
   8- Balıkçılık (DOC Format-253 KB) (PDF Format-212 KB)
   9- Taşımacılık Politikası (DOC Format-507 KB) (PDF Format-311 KB)
  10- Vergilendirme (DOC Format-287 KB) (PDF Format-219 KB)
  11- Ekonomik ve Parasal Birlik (DOC Format-74 KB) (PDF Format-147 KB)
  12- İstatistik (DOC Format- 1.24MB) (PDF Format-481 KB)
  13- Sosyal Politika ve İstihdam (DOC Format-420 KB) (PDF Format-255 KB)
  14- Energy (DOC Format - 397 KB) (PDF Format-272 KB)
  15- Sanayi Politikaları (DOC Format-56 KB) (PDF Format-131 KB)
  16- Kücük ve Orta Boy İşletmeler (DOC Format-49 KB) (PDF Format-108 KB)
  17- Bilim ve Araştırma (DOC Format-56 KB) (PDF Format-113 KB)
  18- Eğitim, Öğretim ve Gençlik (DOC Format-103 KB) (PDF Format-157 KB)
  19- Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri (DOC Format-277 KB) (PDF Format-223 KB)
  20- Kültür ve Görsel- İşitsel Politika  (DOC Format-77 KB) (PDF Format-135 KB)
  21- Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu (DOC Format-64 KB) (PDF Format-129 KB)
  22- Çevre (DOC Format-1,03 MB) (PDF Format-419 KB)
  23- Tüketicinin ve Tüketici Sağlığının Korunması (DOC Format-87 KB) (PDF Format-147 KB)
  24- Adalet ve İçişleri (DOC Format-763 KB) (PDF Format-396 KB)
  25- Gümrük Birliği  (DOC Format-466 KB) (PDF Format-281 KB)
  26- Dış İlişkiler (DOC Format-63 KB (PDF Format-126 KB)
  28- Mali Kontrol (DOC Format-124 KB) (PDF Format-162 KB)
  29- Mali ve Bütçesel Hükümler (DOC Format-80 KB) (PDF Format-147 KB)
V- Müktesebatın Uygulanmasına Yönelik İdari Kapasite (Genel Değerlendirme) (DOC Format-924 KB) (PDF Format-709 KB)
VI- Finansman İhtiyacı (Müktesebat Başlıkları İtibariyle) (DOC Format-343 KB) (PDF Format-221 KB)

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme: 02/01/2009 / Hit: 66,496

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı