ENGLISH
  Güncelleme: 03/01/2012

2008 Yılı Ulusal Programı

2008 Yılı Ulusal Programı

 

2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar 
(31 Aralık 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.)

 

I- GİRİŞ

  (Doc Format 48 Kb)

  (Pdf Format 111 Kb)

II- SİYASİ KRİTERLER

  (Doc Format 93 Kb)

  (Pdf Format 163 Kb)

III- EKONOMİK KRİTERLER

  (Doc Format 163 Kb)

  (Pdf Format 210 Kb)

IV- ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ ÜSTLENEBİLME YETENEĞİ

    

 

1) Malların Serbest Dolaşımı

  (Doc Format 117 Kb)

  (Pdf Format 145 Kb)

2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

  (Doc Format 75 Kb)

  (Pdf Format 124 Kb)

3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

  (Doc Format 147 Kb)

  (Pdf Format 155 Kb)

4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

  (Doc Format 87 Kb)

  (Pdf Format 142 Kb)

5) Kamu Alımları

  (Doc Format 140 Kb)

  (Pdf Format 154 Kb)

6) Şirketler Hukuku

  (Doc Format 166 Kb)

  (Pdf Format 153 Kb)

7) Fikri Mülkiyet Hukuku

  (Doc Format 218 Kb)

  (Pdf Format 173 Kb)

8) Rekabet Politikası

  (Doc Format 72 Kb)

  (Pdf Format 128 Kb)

9) Mali Hizmetler

  (Doc Format 181 Kb)

  (Pdf Format 177 Kb)

10) Bilgi Toplumu ve Medya

  (Doc Format 139 Kb)

  (Pdf Format 156 Kb)

11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

  (Doc Format 138 Kb)

  (Pdf Format 149 Kb)

12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

  (Doc Format 379 Kb)

  (Pdf Format 228 Kb)

13) Balıkçılık

  (Doc Format 116 Kb)

  (Pdf Format 145 Kb)

14) Taşımacılık Politikası

  (Doc Format 373 Kb)

  (Pdf Format 226 Kb)

15) Enerji

  (Doc Format 237 Kb)

  (Pdf Format 176 Kb)

16) Vergilendirme

  (Doc Format 80 Kb)

  (Pdf Format 158 Kb)

18) İstatistik

  (Doc Format 222 Kb)

  (Pdf Format 231 Kb)

19) Sosyal Politika ve İstihdam

  (Doc Format 230 Kb)

  (Pdf Format 259 Kb)

20) İşletme ve Sanayi Politikası

  (Doc Format 79 Kb)

  (Pdf Format 142 Kb)

21) Trans-Avrupa Ağları

  (Doc Format 80 Kb)

  (Pdf Format 150 Kb)

22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu

  (Doc Format 107 Kb)

  (Pdf Format 173 Kb)

23) Yargı ve Temel Haklar

  (Doc Format 283 Kb)

  (Pdf Format 274 Kb)

24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

  (Doc Format 527 Kb)

  (Pdf Format 419 Kb)

26) Eğitim ve Kültür

  (Doc Format 55 Kb)

  (Pdf Format 138 Kb)

27) Çevre

  (Doc Format 1184 Kb)

  (Pdf Format 848 Kb)

28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

  (Doc Format 283 Kb)

  (Pdf Format 277 Kb)

29) Gümrük Birliği

  (Doc Format 136 Kb)

  (Pdf Format 204 Kb)

30) Dış İlişkiler

  (Doc Format 44 Kb)

  (Pdf Format 135 Kb)

31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

  (Doc Format 28 Kb)

  (Pdf Format 107 Kb)

32) Mali Kontrol

  (Doc Format 39 Kb)

  (Pdf Format 131 Kb)

 

2008 Yılı Ulusal Programı Tam Metin ( Zip format 2909 Kb)


Güncelleme: 03/01/2012 / Hit: 121,725

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı