ENGLISH
  Güncelleme: 03/10/2022

Yayınlar

BİLGİ NOTLARI VE RAPORLAR


- Karadeniz'de Balıkçılığın Mevcut ve Gelecekteki İdaresi Konulu Avrupa Parlamentosu Raporu için tıklayınız.

- Hayvan Hakları, Hayvanların Korunması ve Refahı başlıklı rapor için tıklayınız.

- 2013 Sonrası Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası için tıklayınız.

- 2013 Sonrası Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası için tıklayınız.

- Tarım ve Balıkçılık Alanında Müzakere Sürecindeki Son Durum ve Kırsal Kalkınma Destekleri için tıklayınız. 

 

MÜZAKERE FASILLARINA İLİŞKİN KİTAPÇIKLAR


- 11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.

- 11 No'lu Tarım ve Kırsal Kalkınma faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız.

- 12 No'lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.  

- 12 No'lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız.

- 13 No'lu Balıkçılık faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.  

- 13 No'lu Balıkçılık faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız. Güncelleme: 03/10/2022 / Hit: 1,714

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı