ENGLISH
  Güncelleme: 04/05/2018

Fasıl 12: Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

I. FASIL İÇERİĞİ:

 

 

Bu fasıl üç ana başlıktan oluşmaktadır;

  • -Gıda Güvenliği;

Gıda Güvenliği, tüketicinin korunması, bilgilendirilmesine yönelik hijyen ve sunum kuralları, gıda güvenliğinin teminine yönelik mekanizmalar ve denetimlere yönelik düzenlemeleri içermektedir. Ayrıca, gıdanın işlenmesi ve piyasaya sürülmesiyle ilgili,özellikle hayvansal gıdalar için daha sıkı olan hijyen kurallarını da içermektedir.

  • - Veterinerlik;

Tarım mevzuatının önemli bir bölümünü oluşturan veterinerlik mevzuatı esas itibarı ile canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerin topluluk içi ticareti, hastalık kontrol ve eradikasyonu, AB dışındaki ülkelerden gelecek ürünlere ilişkin teknik ve idari düzenlemeler ile hayvansal kökenli ürünlerin üretiminin kontrolüne ilişkin düzenlemeleri içermektedir. Alt-başlık altında aynı zamanda, hayvan hastalıklarının bildirimi, hayvanların kimliklendirilmesi ve hareketlerinin takibine ilişkin gerekli idari yapılara ve mekanizmalara ilişkin kapsamlı düzenlemeler bulunmaktadır. Canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin ithalatı için ayrıntılı kuralları ortaya koyan mevzuat, ithalatın belirli ve bu konuda özel olarak teçhiz edilmiş sınır kontrol noktalarından yapılmasını gerekli kılmaktadır.

  • - Bitki Sağlığı;

Bitki ve bitkisel kökenli ürünlere zarar veren organizmaların kontrolü, dikim amaçlı bitkilerin ticaretinde bitki pasaportunun kullanılması, zirai mücadele ilaçlarının ruhsatlandırılması işlemleri, iç ve dış karantina tedbirleri, bitkisel kökenli ürünlerde zirai mücadele ilaçları kalıntıları, tohum ve fide kalitesi ve bu ürünlerin pazarlanmasına ilişkin kurallar yer almaktadır.

12 No'lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı içeriği ve bu kapsamda yürütülen çalışmalar için:

12 No'lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin hazırlanan kitapçık için tıklayınız.  

12 No'lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası faslına ilişkin hazırlanan broşür için tıklayınız.  

II. İLGİLİ BAŞKANLIK:

  1. Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı

Başkan: Gökhan ARALAN

Telefon: 0312 218 1478

Faks: 0312 218 1475

 

  1. III. 1. NO’LU TARIM VE BALIKÇILIK ALT-KOMİTESİ:

 

Türkiye - Avrupa Topluluğu Ortaklık Konseyi’nde alınan 11 Nisan 2000 tarihli ve 3/2000 sayılı Karar  ile kurulan 8 adet Alt Komiteden biri 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi’dir. Düzenli aralıklarla yapılan Alt Komite toplantılarında, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program öncelikleri çerçevesinde, 11,12 ve 13 No’lu müzakere fasıllarında ulusal mevzuatın AB müktesebatı ile uyumlaştırılması çalışmaları, fasıllar için belirlenen açılış ve kapanış kriterlerinde kaydedilen gelişmeler ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler kapsamlı olarak ele alınmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, alt-komiteler bünyesinde yürütülmekte olan tüm çalışmaların koordinasyonundan ve kurumlar arasındaki eşgüdümün sağlanmasından sorumludur.

Bugüne kadar 12 defa gerçekleştirilmiş olan 1 No’lu Tarım ve Balıkçılık Alt Komitesi toplantılarının sonuncusu 19-20 Ekim 2015 tarihlerinde Brüksel’de düzenlenmiştir.

Alt-Komite kapsamında 12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslında “SPS ve Ticari Konular Çalışma Grubu”, ve “Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. SPS ve Ticari konular Çalışma Grubu bugüne kadar 7, Hayvan Sağlığı Çalışma Grubu ise 2 toplantı gerçekleştirmiştir. Ayrıca 12nci fasıl kapsamında 2012 yılında bir defaya mahsus “Gıda işletmelerinin Modernizasyonu Konulu Teknik Toplantı” düzenlenmiştir.

  1.  
  2. IV. TARAMA TOPLANTILARI VE SUNUŞLARI:

 

Aşağıda bulunan tarama toplantı sunuşları 2006 yılı başı itibariyle yürürlükte olan ilgili AB müktesebatı ve ulusal mevzuatımız esas alınarak hazırlanmıştır. 


Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (9-15 Mart 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (24-28 Nisan 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar    (PDF Format - 819 KB)
Tarama Raporu- Türkçe (PDF Format - 248 KB)
Tarama Raporu - İngilizce   (PDF Format - 151 KB)

Tarama Süreci Sırasındaki Mevzuat Listesi - İngilizce - (PDF Format - 837 KB)

 

  1. V. TARAMA SÜRECİNDEKİ AB MÜKTESEBATININ GÜNCEL HALİ:

 

12 No’lu Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Faslı kapsamında Tarama sürecinde esas alınan AB müktesebatının güncel hali için tıklayınız. 

 

 

  1. VI. TÜRKİYE-AB MALİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ:
  2.  

PROJE İSMİ

PROGRAMLAMA YILI

UYGULAYICI KURUM

BÜTÇE (AVRO)

Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

17.044.000

Türkiye’nin AB Bitki Sağlığı Müktesebatına Uyumu

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5.313.000

Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi

2004

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

10.700.000

Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması

2005

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

6.399.000

Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi

2005

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

11.884.500

Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi

2005

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

13.250.000

Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrol Altına Alınması

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

65.437.800

Kuş Gribi Hazırlık ve Müdahale Projesi

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

10.400.000

Türkiye'de Tohum sektörünün geliştirilmesi ve AB'ye Uyum

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2.335.000

Bitki Pasaport Sistemi ve Operatörlerin Kaydı

2007

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

1.140.000

Koyun ve Keçilerin Küpelenmesi ve Aşılanması

2008

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

44.600.000

Kuduz Hastalığına Karşı Ağızdan Aşılama

2010

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

2.200.000

Türkiye'de Şap Hastalığının Kontrolü ve Eradikasyonu (II. Aşama)

2010

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

8.276.000

Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Elektronik Kimliklendirilmesi

2012

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

34.100.000

“Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” Projesinin Proje Fişi ve Teknik Şartnamelerinin Hazırlanmasına Teknik Destek

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

4.900

Veterinerlik Bilgi Sistemi için IOT Değerlendirmesine Teknik Destek

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5.000

Bitki Sağlığı Sektörü için IOT Değerlendirmesine Teknik Destek

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5.000

Türkiye’nin AB Veterinerlik Müktesebatına Uyumu Konusunda Destek

2002

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5.000

“Ulusal Gıda Referans Laboratuarının Kurulması” Projeisnin İhale Dosyalarının Hazırlanması

2003

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

165.500

“Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi” projesi için Teknik Destek

2004

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

4.980

“Türkiye'de Kuduz Hastalığının Kontrolünün Güçlendirilmesi” Projesinin İhale Dosyalarının Hazırlanması

2004

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

124.169

“Türkiye'de Tohum sektörünün geliştirilmesi ve AB'ye Uyum” projesi için Teknik Destek

2005

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

164.635

Gıda ve Turizm Sektörleri için Teknik Destek

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

4.986

AB Mevzuatına Göre Tarım-Gıda İşletmelerinin Sınıflandırılması için Teknik Destek

2006

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

180.446

Bitki Sağlığı Sınır Kontrol Noktası Kurulumunun Geliştirilmesi için Teknik Değerlendirme Amacıyla Teknik Destek

2009

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

106.620

Risk Değerlendrime Biriminin İhtiyaçlarının Karşılanması

2010

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

170.958

Hayvansal Yan Ürünlerle İlgili AB Mevzuatının Türkiye’de Uygulanmasına Yönelik Bir Strateji Geliştirilmesi

2010

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

199.740

 

 

 

 

 

 

 


Güncelleme: 04/05/2018 / Hit: 52,133