ENGLISH
  Güncelleme: 27/12/2022

2021-2027 Dönemi

4 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan “AB’den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” ile  ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla AB Başkanı başkanlığında AB Programları ve Ajansları Kurulu oluşturulmuştur. 

AB Programları ve Ajansları Kurulu 27 Ekim 2020 tarihli toplantısında ülkemizin 2021-2027 Döneminde Ufuk Avrupa, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Hizmeti, Gümrükler, Sivil Koruma Mekanizması, Yaratıcı Avrupa ve Vergilendirme programlarına katılım kararı almıştır. 27 Ekim 2021’de Brüksel’de gerçekleşen imza töreni ile Ufuk Avrupa, Erasmus+, Avrupa Dayanışma Programlarına katılımı anlaşmaları imzalanmıştır.

15 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen AB Programları ve Ajansları Kurulu Toplantısında ise, AB Sağlık (EU4Health), Dijital Avrupa, Çevre ve İklim Eylemi, Yatırım AB, Tek Pazar ve Uzay programlarına 2021-2027 döneminde katılma niyetimizin Avrupa Birliğine iletilmesi ve devam eden süreçte müzakerelerin başlatılması kararı alınmıştır.

Alınan kararlar doğrultusunda hazırlanan bahsedilen 13 program için katılım niyet mektupları Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlüklerine iletilmiştir.

27 Ekim 2021 tarihinde Ufuk Avrupa, Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) programları katılım anlaşmaları Brüksel’de komisyonla imzalanmıştır. Ayrıca katılım müzakereleri Gümrükler, Vergilendirme, Yaratıcı Avrupa ve YatırımAB programları için resmi, Dijital Avrupa ve Tek Pazar programları için gayri resmi olarak başlamıştır.

Sivil Koruma Mekanizması programı ve katılım sağladığımız Ajanslardan Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Ajanslarına kesintisiz katılımımız devam etmekte olup, anlaşma yenilenmesi gerekmemektedir.


Güncelleme: 27/12/2022 / Hit: 8,389

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı