ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2017

Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması 2011

Avrupa Birliği’ne (AB) katılım sürecinde olan ülkemiz, AB müktesebatına uyum sağlamanın yanı sıra, söz konusu müktesebatı Türkçe’ye çevirmektedir. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı (ÇEB) kurulmuştur. ÇEB, AB müktesebatının Türkçe’ye çevrilmesi çalışmalarını koordine etmekte, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği halinde çevirilerin dilbilimsel, teknik ve hukuki revizyonunu yapmakta ve AB terminolojisi veri tabanının oluşturulması çalışmalarını yürütmektedir.

Ülkemizin AB’ye üye olmasıyla birlikte Türkçe AB’nin resmi dillerinden biri olacaktır. Çok dillilik AB’nin temel ilkeleri arasında yer almaktadır ve AB’nin hâlihazırda 23 resmi dili bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Avrupa Komisyonu bünyesinde 1750 dilbilimcinin görev yaptığı dünyadaki en büyük çeviri merkezlerinden biri faaliyet göstermektedir.

Ülkemizdeki üniversitelerin Mütercim-Tercümanlık ve Çeviribilim bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin Türkiye'nin AB'ye katılım sürecine ilişkin olarak farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı Genç Çevirmenler Yarışması’nın ikincisi düzenlenmiştir.

Yarışma, 17 Aralık 2011 tarihinde İstanbul’da yapılmıştır. Yarışmaya toplam 24 üniversite ve 34 bölümden son sınıf öğrencileri katılmıştır. Yarışmaya katılan öğrenciler üniversiteler tarafından belirlenmiştir. 55'i İngilizce, 19’u Fransızca, 19’u Almanca dillerinde olmak üzere toplam 93 öğrenci yarışmıştır.

Yarışmada AB ile ilgili bir metin Türkçe'ye çevrilmiştir. Kaynak metin, AB'nin çalışma dilleri olan İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinde hazırlanmıştır.

17 Aralık 2011 tarihinde İstanbul'da yapılan Genç Çevirmenler Yarışması'nda çevirisi yapılan kaynak metinler için aşağıdaki linklere tıklayınız.

İngilizce kaynak metin

Fransızca kaynak metin

Almanca kaynak metin

Yarışmanın değerlendirilmesi Avrupa Birliği Bakanlığı mensupları arasından oluşturulan Çeviri Yarışması Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılmaktadır. Değerlendirme kriterleri, kaynak ve hedef metne hâkim olmayı, Avrupa Birliği terminolojisini doğru kullanmayı, dilbilgisi kurallarına uymayı içermektedir.

Yarışmada, İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde ilk üçe giren genç çevirmenlere Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış tarafından plaket verilmiştir. Ayrıca, ilk üçe giren genç çevirmenler için AB’nin Brüksel’deki kurumlarının çeviri birimlerini de kapsayan bir ziyaret programı düzenlenmiştir. 

Dereceye Giren Öğrenciler 

 


Güncelleme: 06/06/2017 / Hit: 7,108

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı