ENGLISH
  Güncelleme: 20/01/2011

SEI Mali Kaynağı

SEI Mali Kaynağı

Kurumların proje hazırlama ve müktesebat uyum çalışmalarına yönelik kısa dönemli teknik destek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, "AB Entegrasyon Sürecinin Desteklenmesi Faaliyetleri" (Support Activities to Strengthen the European Integration Process - SEI) isimli finansman projesi 2002 yılından bu yana yıllık AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programlarına dahil edilmektedir. SEI Kaynağı öncelikle müktesebat uyum ve uygulama yükümlülüğü olan kamu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmaları için kullanılmaktadır.

SEI kapsamında projelere, müktesebata veya IPA yönetimine ilişkin eylemler desteklenebilecektir. Bu kapsamda kurumlarımızca aşağıda anahatlarıyla verilen konu başlıklarında öneriler getirilebilir;

·        Yürütülen veya önümüzdeki dönemde yürütülmesi öngörülen projeler için fizibilite ve detaylandırma çalışmaları (Proje Döngüsü Yönetimi metodolojisinin gerektirdiği hazırlık çalışmaları) ile sorumlu olunan hibe programlarının değerlendirilmesine ilişkin talepler,

·        Müktesebat uyum ve uygulama çalışmaları ile kurumsal kapasite ve insan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik eylemler,

·        Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) koordinasyonundan sorumlu merkezi olmayan yapı içindeki (DIS) kurumlar ile Yönetim Otoritelerinin desteklenmesine ilişkin çalışmalar.

 

Konuya ilişkin SEI Talep Formu (SEIRS)’na  aşağıdaki internet adresinden  ulaşabilirsiniz. Söz konusu form,  SEI kapsamında gerçekleştirilebilecek etkinliklere yönelik bilgi içermektedir.

Genel Sekreterliğimiz formda belirtilen gerekçelendirme ve mevcut mali imkanlar çerçevesinde talepleri değerlendirerek, finansmanı uygun görülen öneriler için talep sahibi kurum ve kuruluşlar ile temasa geçecektir.

SEI Destek Talep Formu (SEIRS) - (DOC Format - 74 KB) 

Terms of Reference Template (Framework Contract) - (DOC format - 56 KB)


Güncelleme: 20/01/2011 / Hit: 41,108

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı