ENGLISH
  Güncelleme: 29/01/2024

Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu II Hibe Programı Teklif Çağrısı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu II Hibe Programı teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı çerçevesinde destek sağlanacak projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az birini kapsaması beklenecektir:

  • Türkiye ve AB’deki odalar ve iş çevreleri arasındaki sürdürülebilir işbirliğinin ve karşılıklı bilgi alış verişinin güçlendirilmesi
  • Türkiye ve AB’deki odalar arasında ağ oluşturma ve iletişim fırsatlarının geliştirilmesi, böylece uzun vadeli sürdürülebilir işbirlikleri kurulmasının sağlanması
  • Covid-19’un etkilerinin atlatılması, döngüsel ekonomiye geçişin desteklenmesi ve üyelerine AB müktesebatı, AB Yeşil Mutabakatı, Dijitalleşme ile ilgili güncel hizmetleri sürdürülebilir bir şekilde sunmaları için Türkiye’deki odaların kapasitelerinin geliştirilmesi

TOBB üyesi kuruluşlar ve EUROCHAMBRES tarafından temsil edilen yerel/bölgesel/ulusal odalar ya da oda birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelere en az 100 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.

Proje başvurularının 16 Nisan 2024 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için;

TOBB tarafından potansiyel başvuru sahiplerine yönelik Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu II Hibe Programı bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı yerleri ve tarihleri ile toplantı gündemi yakın zamanda duyurulacaktır.Güncelleme: 29/01/2024 / Hit: 7,489

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı