ENGLISH
  Güncelleme: 26/06/2014

VABpro Kapsamında “Çevre ve Atık Yönetimi Konferansı” Gerçekleştirildi

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili Sayın Özlen Kavalalı, “Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında İstanbul Valiliği tarafından 26 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen “Çevre ve Atık Yönetimi Konferansı”na katılım sağladı.

Sayın Kavalalı konuşmasında Avrupa Birliği Bakanlığı’nın 2010 yılından beri valiliklerle birlikte yürütmekte olduğu çalışmaların önemini vurguladı, VABpro’nun Bakanlığın AB Mali yardımlarını yerel düzeydeki çalışmalar için kullandığı ilk örnek proje olması açısından önem taşıdığını belirtti. 21 Aralık 2009 tarihinde müzakerelere açılan “Çevre Faslı”yla ilgili de bilgi veren Müsteşar Yardımcısı V. turizm, sanayi, ticaret, enerji, ulaştırma gibi birçok sektörü yatay bir sektör olarak ilgilendiren ve etkileyen Çevre faslının, tüm müzakere sürecinin zorlu ve maliyetli başlıklarından biri olduğunu söyledi. Özellikle AB mevzuatının uyumlaştırılmasında yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü vurgulayan Sayın Kavalalı yerel yönetimler tarafından yapılan bu ve benzeri konferansların AB mevzuatının sahiplenilmesinde önemli katkılar sağladığını belirtti.

files/ILFaaliyetleri/Istanbul/VABpro istanbul/vabpro_istanbul_kgf.JPG

“Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite Oluşturulması Projesi” (VABpro) SEI mali yardım aracı kapsamında, Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde gerçekleştirilen reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha sağlıklı anlaşılabilmesi için valiliklerin AB ile ilgili konularda hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla geliştirilmiştir. Söz konusu proje ile İl AB Daimi Temas Noktaları ve İl Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkinliklerinin ve valilik AB birimlerinin teknik ve idari kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.

Toplam bütçesi 1.950.000 Avro olan söz konusu teknik destek projesi yirmi pilot ilde uygulanmaktadır. Pilot iller Adıyaman, Aksaray, Amasya, Antalya, Bartın, Denizli, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Isparta, İstanbul, Karaman, Kahramanmaraş, Manisa, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon ve Yalova’dır. 12 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya başlanan proje 24 ay sürecektir.

Projenin bileşenleri arasında “İhtiyaç Analizi Çalışması”, “Temel AB Eğitimi Programı”, “Eğiticilerin Eğitimi Programı”, “Şehir Eşleştirme Programı”, “Kapasite Geliştirme Faaliyetleri”, “Yerel Düzeyde AB İşleri ve AB Fonlarının Yönetimi Konusunda Kapasitenin Güçlendirilmesi Strateji Belgesi’nin Hazırlanması”, bölgesel çalıştaylar, çalışma ziyaretleri ve iletişim faaliyetleri bulunmaktadır.

files/ILFaaliyetleri/Istanbul/VABpro istanbul/simdi_uygulama_zamani.png


Güncelleme: 26/06/2014 / Hit: 6,486