ENGLISH
  Güncelleme: 19/02/2018

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

24. FASIL: ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK

 

Faslın Kapsamı:

AB politikaları, Birliği bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olarak korumayı ve daha da geliştirmeyi amaçlar. Sınır kontrolü, vizeler, dış göç, sığınma, polis işbirliği, organize suçlar ve terörizmle mücadele, uyuşturucu alanında işbirliği, gümrük işbirliği ve cezai ve sivil konularda adli işbirliği alanlarında Üye Devletlerin büyüyen ortak kurallar çerçevesini yeterli bir şekilde uygulayacak donanıma sahip olmaları gerekir. Her şeyden önce bu, gerekli standartlara sahip olması gereken kanunları uygulayacak kurumlar ve diğer ilgili organlar bünyesinde güçlü ve iyi entegre edilmiş bir idari kapasiteyi gerektirmektedir. Profesyonel, güvenilir ve verimli bir polis örgütü çok önemlidir. AB'nin adalet, özgürlük ve güvenlik konularındaki politikalarının en ayrıntılı kısmı AB içinde iç sınır kontrollerinin kaldırılmasını kapsayan Schengen müktesebatıdır. Ancak yeni Üye Devletler için Schengen müktesebatının önemli kısımları katılım sonrasında alınacak ayrı bir Konsey kararını takiben uygulanmaktadır.

 

Avrupa Birliği Bakanlığı Bünyesinde İlgili Başkanlık
Siyasi İşler Başkanlığı
Başkan V. : Çağrı ÇAKIR
 

Telefon: (312) 218 14 87

Faks:     (312) 218 14 91

E-posta: ccakir@ab.gov.tr

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (23-25 Ocak 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (13-15 Şubat 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar    (PDF Format - 459 KB)
Tarama Raporu 

 

AB müktesebatı listesi
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslına dahil müktesebat listesi (PDF Format - 456 kb)

 


Güncelleme: 19/02/2018 / Hit: 53,510