ENGLISH
  Güncelleme: 11/01/2024

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

Faslın Kapsamı:

24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı, Avrupa Birliği’nin dış sınırlar, adli işbirliği, polis işbirliği, vize politikası, uluslararası koruma, göç, örgütlü suçlarla mücadele alanlarındaki müktesebat ve politikalarını kapsamaktadır.  Avrupa Birliği’nin “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı” çerçevesinde, AB içerisinde güvenliğin, kişi haklarının ve kişilerin serbest dolaşımının güvence altına alınması amacıyla oluşturulmuş olan müktesebat ve politikalar, Avrupa Birliği katılım müzakereleri kapsamında 24. Fasıl altında toplanmaktadır.

Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma’nın V. Başlığı kapsamında asli çerçevesi oluşturulan “Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı”, katılım müzakereleri çerçevesinde 24. Fasıl altında yer alan hususların da temelidir. Fasıl kapsamında yer alan konular, tarihsel olarak Avrupa Birliği içerisinde giderek daha fazla ön plana çıkan ve Birlik’in düzenleme yetkisinin yıllar içerisinde arttırıldığı mevzuat ve politikalardan müteşekkildir. Maastricht Antlaşması ile ilk defa “Adalet ve İçişleri Sütunu” olarak Kurucu Antlaşmaların içerisine dâhil edilmeye başlanan konular, Amsterdam ve Nice Antlaşmaları ile genişletilmiş, Lizbon Antlaşması ile de günümüzdeki şeklini almıştır.

 

Tarama Toplantıları:
Tanıtıcı Tarama Toplantısı Sunuşları (23-25 Ocak 2006)
Ayrıntılı Tarama Toplantısı Sunuşları (13-15 Şubat 2006)
Tarama Toplantılarında Avrupa Komisyonunun Sorularına Verilen Cevaplar    (PDF Format - 459 KB)

AB müktesebatı listesi
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik faslına dâhil müktesebat listesi (PDF Format - 456 kb)

 


Güncelleme: 11/01/2024 / Hit: 77,392

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı