ENGLISH
  Güncelleme: 09/04/2021

TEMEL HAKLAR

 

2020

Avukatların ve Baroların Çocuk Haklarının Teşviki, Korunması ve İzlenmesi Konusundaki Kapasitesinin Geliştirilmesi

2019

İnsan Hakları Alanında Türk Anayasa Mahkemesi Hükümlerinin Etkin Uygulanmasının Desteklenmesi

2018

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi Hakkında Eylem Planının Uygulanmasının Desteklenmesi

2017

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Avrupa Standartlarıyla Uyumlu Olarak İfade Özgürlüğü ve Basın Özgürlüğünün Geliştirilmesi

Temel Haklar Sektöründeki Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Türkiye’de Çocuk Haklarının Desteklenmesi

2016

Ulusal Roman Stratejisi İçin Güçlü Bir İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Mekanizmasının Kurulması

Türkiye’de Cinsiyet Odaklı Planlama ve Bütçelemenin Uygulanması

2015

İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesinde Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı İçin Bağımsız Bir Polis Şikâyet Komisyonu ve Şikayet Sistemi Kurulması

Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesindeki Kadın ve Çocuk Kısım Amirliklerinin Kapasitelerinin Artırılması

Temel Eğitim Kurumlarında Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi

2014

Kalabalık Kontrolüne İlişkin Mülki İdare Amirlerinin ve Etkili Soruşturmaya İlişkin Mülkiye Müfettişlerinin Kapasitelerinin Artırılması

Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetiminin Güçlendirilmesi


 Güncelleme: 09/04/2021 / Hit: 787