ENGLISH
  Güncelleme: 15/11/2022

AB Terimleri Sözlüğü

Avrupa Birliğince hazırlanan Terimler Sözlüğü: Glossary of Summaries (İngilizce)

Başkanlığımızca hazırlanan Terimler Sözlüğü: Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (Türkçe- İngilizce/ İngilizce- Türkçe)

Başkanlığımızca geliştirilen ve veri girişi ve güncelleme çalışmaları devam eden AB Başkanlığı Terminoloji Veri Tabanı: TermAB


Güncelleme: 15/11/2022 / Hit: 252,033