AB Terimleri Sözlüğü

Son Güncelleme: 15 Kasım 2022

Avrupa Birliğince hazırlanan Terimler Sözlüğü: Glossary of Summaries (İngilizce)

Başkanlığımızca hazırlanan Terimler Sözlüğü: Avrupa Birliği Terimleri Sözlüğü (Türkçe- İngilizce/ İngilizce- Türkçe)

Başkanlığımızca geliştirilen ve veri girişi ve güncelleme çalışmaları devam eden AB Başkanlığı Terminoloji Veri Tabanı: TermAB

Bu döküman ab.gov.tr sitesinde bulunan makaleden otomatik üretilmiştir