ENGLISH
  Güncelleme: 01/06/2020

TAIEX Siyasi Kriterler Seminerleri

Avrupa Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından, aday ülkelere AB müktesebatının üstlenilmesi ve mevzuat uyumu çalışmalarında kısa süreli teknik destek verilmesini amaçlayan TAIEX mekanizması çerçevesinde ülkemizde “siyasi kriterler” alanında seminerler düzenlenmiştir.

Seminerlere ilgili kamu kurumlarından, üniversitelerden, sivil toplum örgütlerinden, uluslararası kuruluşların Türkiye temsilciliklerinden, Avrupa Komisyonu ve AB üye devletlerinden üst düzey temsilciler ve uzmanlar davet edilmiştir.

Bu kapsamda, aşağıda listelenmiş olan 13 farklı konuda 14 seminer Başkanlığımız eşgüdümünde başarı ile gerçekleştirilmiştir.

 • İfade Özgürlüğü (26–27 Nisan  2006)
 • Aile İçi Şiddet (10–11 Temmuz 2006)
 • Sendikal Haklar (22–23 Mart 2007)
 • Toplanma ve Örgütlenme Özgürlüğü (12-13 Haziran 2007)
 • Çocuk Hakları (22–23 Mayıs 2008)
 • Gözaltı Merkezlerinin Denetlenmesinde AB ve Türkiye Uygulamaları (22–23 Mayıs 2008)
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (7–8 Ekim 2008)
 • Kolluk Kuvvetlerinin Güç Kullanımı (26–27 Şubat 2009)
 • Yolsuzlukla Mücadele ve Yolsuzluğu Önleme Yöntemleri (9–10 Haziran 2009)
 • İfade Özgürlüğü (6–7 Ekim 2009)
 • Çocuk Adalet Sistemi ve Koruma Mekanizmaları (13-14 Nisan 2010)
 • Türkiye’deki Roman Vatandaşlar (15-16 Aralık 2010)
 • İnsan Hakları Kurumları-Paris Prensipleri doğrultusunda Bağımsız Ulusal İnsan Hakları Kurumu (19-20 Aralık 2011)
 • Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurulu (13-14 Kasım 2012)

Güncelleme: 01/06/2020 / Hit: 8,276