ENGLISH
  Güncelleme: 25/02/2020

Reform Eylem Grubu Toplantıları

Avrupa Birliği (AB)’ye katılım sürecinde, Kopenhag siyasi kriterlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan mevzuatı uyumlaştırma çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 2003 Eylül ayında Reform İzleme Grubu (RİG) kurulmuştur. Uygulama alanındaki aksamaların belirlenmesi ve hızla giderilmesi temelinden hareket edecek bir mekanizma olarak çalışan Reform İzleme Grubu’nun toplantılarına Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci ile Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanları katılım sağlamıştır.

2003-2014 yılları arasında toplam 30 Reform İzleme Grubu toplantısı düzenlenmiştir.

RİG’in adında yer alan “izleme” sözcüğü, edilgen bir çağrışım yaptığından, izleme yerine reform sürecinde daha aktif bir role işaret eden “eylem” kavramı getirilip, RİG’in adı, 2014 yılının Kasım ayında Bakanlar Kurulu’nun onayı ile Reform Eylem Grubu (REG) olarak değiştirilmiştir.  Bugüne kadar altı Reform Eylem Grubu toplantısı yapılmıştır.

Reform Eylem Grubu’nun VI. Toplantısı, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında, Avrupa Birliği Başkanlığı eşgüdümünde Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın katılımlarıyla 9 Mayıs 2019 tarihinde Avrupa Gününde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu toplantı, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ve Avrupa Gününde toplanan ilk Reform Eylem Grubu olma özelliğini taşımaktadır.

Toplantı esnasında alınan kararları da içeren basın bildirisi, her REG toplantısını müteakip kamuoyuna sunulmaktadır. Bugüne kadar gerçekleştirilen 6 REG toplantısının yer ve tarih bilgileri aşağıda yer almakta olup basın bildirilerine aşağıda yer alan ilgili bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, Reform Eylem Grubu toplantılarına hazırlık amacıyla, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı koordinasyonunda, Bakanlıklarımızın ve ilgili diğer kurumlarımızın üst düzey temsilcilerinin katılımıyla Siyasi İşler Alt Komitesi (SİYAK) toplantıları gerçekleştirilmektedir.

REG Toplantıları

No

Yer

Tarih

1.REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

8 Kasım 2014

2.REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

20 Şubat 2015

3.REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

11 Aralık 2015

4. REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

29 Ağustos 2018

5. REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

11 Aralık 2018

6. REG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

9 Mayıs 2019

 

RİG Toplantıları

No

Yer

Tarih

1.RİG Toplantısı

Ankara

18 Eylül 2003

2. RİG Toplantısı

Ankara

28 Ekim 2003

3. RİG Toplantısı

Ankara

25 Aralık 2003

4. RİG Toplantısı

Ankara

27 Şubat 2004

5. RİG Toplantısı

Ankara

24 Mayıs 2004

6. RİG Toplantısı

Ankara

19 Temmuz 2004

7. RİG Toplantısı

Ankara

28 Ekim 2004

8. RİG Toplantısı

Ankara

26 Ocak 2005

9. RİG Toplantısı

Ankara

22 Kasım 2005

10. RİG Toplantısı

Ankara

14 Mart 2006

11. RİG Toplantısı

Ankara

18 Eylül 2007

12. RİG Toplantısı

Ankara

13 Nisan 2008

13. RİG Toplantısı

Ankara

16 Eylül 2008

14. RİG Toplantısı

Ankara

26 Ocak 2009

15. RİG Toplantısı

Ankara

22 Mayıs 2009

16. RİG Toplantısı

Hatay

11 Temmuz 2009

17. RİG Toplantısı

Trabzon

8 Eylül 2009

18. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

19 Aralık 2009

19. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

28 Şubat 2010

20. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Konya

9 Nisan 2010

21.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

26 Temmuz 2010

22.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

İstanbul

17 Eylül 2010

23. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ankara

14 Aralık 2010

24. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Konya

18 Aralık 2011

25. RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

İstanbul

16 Mart 2012

26.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Ordu

8 Haziran 2012

27.RİG Toplantısı 

(Basın Bildirisi)

Bursa

11 Kasım 2012

28.RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

15 Haziran 2013

29. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Ankara

9 Mayıs 2014

30. RİG Toplantısı

(Basın Bildirisi)

Erzurum

23 Temmuz 2014


Güncelleme: 25/02/2020 / Hit: 9,846