ENGLISH
  Güncelleme: 18/05/2023

AB Komisyonu tarafından Yolsuzlukla Mücadele Paketi Sunuldu

AB Komisyonu tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde yapılan bir açıklamada, Komisyonun yeni bir yolsuzlukla mücadele paketi teklif ettiğini duyuruldu. Açıklamada, paketin AB ve AB üye ülkeleri düzeyinde yolsuzlukla mücadele alnında dönüm noktası teşkil ettiği vurgulandı. Açıklamada özetle, Komisyonun konuya ilişkin faaliyetlerinin artıracağı, yolsuzluğun önlenmesini AB politika ve programlarının geliştirilmesine entegre etme çabalarını sürdüreceği, AB ülkelerinin güçlü yolsuzlukla mücadele politika ve mevzuatı uygulamaya koyma çalışmalarını Komisyonun aktif olarak destekleyeceği, yıllık Hukukun Üstünlüğü Raporu döngüleri vasıtasıyla Komisyonun AB üye ülkelerindeki yolsuzlukla mücadele gelişmelerini izleyeceği, sorunları ve tavsiyeleri tespit edeceği kaydedilmiştir.

Sözkonusu Yolsuzlukla Mücadele Paket Teklifi kapsamında,

  1. AB Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisi tarafından yayımlanan yolsuzlukla mücadele alanında Ortak Bildirim,
  2. Yolsuzlukla mücadele alanında yeni bir Direktif Önerisi,
  3. AB’nin Ortak Dış ve Güvenlik Politikası (ODGP) araçlarının ciddi yolsuzluk eylemlerinin AB Yaptırımlarına tabi tutulması yoluyla genişletilmesi,

öngörüldü.

Ortak Bildirim kapsamında, farklı paydaşların yer alacağı yolsuzlukla mücadeleye ilişkin AB ağının katalizör işlevi görmesi, iyi uygulamalar ve rehber ilkeler geliştirmesi ile Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyine danışılarak oluşturulacak yolsuzlukla mücadele AB stratejisine katkı sağlaması öngörüldü. Ayrıca AB kurumlarında yolsuzluğun önlenmesine yönelik kurallara yer verildi.

Direktif Önerisinde ise üye ülkelerde yolsuzluk suçunun tanımının uyumlaştırılması, üye ülkeler tarafından önleyici tedbirlerin alınması ile etkili soruşturma ve kovuşturma mekanizmalarının oluşturulması, üye ülkelerde bu alanda uzmanlaşmış bağımsız kurumların kurulması ve yolsuzluk suçuna ilişkin cezaların artırılması gibi tedbirler yer almaktadır.

Sözkonusu paket teklifinin yasama süreci kapsamında, Direktif Önerisinin AB hukukunun parçası olmadan önce Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından müzakere edilerek kabul edilmesi ve ODGP kapsamındaki yolsuzluğa yönelik yaptırımlar çerçevesinin ise Konsey tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Yolsuzlukla Mücadele Paketi hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 18/05/2023 / Hit: 3,784

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı