ENGLISH
  Güncelleme: 18/03/2024

Yapay Zekâ Yasası Avrupa Parlamentosu’nda Kabul Edildi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde sunulan ve Yapay Zekâ (YZ) sistemlerinin piyasaya arzı, hizmete sunulması ve bazı uygulamaların yasaklanmasına dair kuralları belirleyen “Yapay Zekâ Hakkında Uyumlaştırılmış Kurallar Getiren ve Bazı Birlik Yasama Tasarruflarını Değiştiren Tüzük Önerisi”, 46 hayır oyuna karşı 523 evet oyu ile Avrupa Parlamentosu’nda (AP) onaylanmıştır.

AB bu düzenleme ile YZ teknolojilerinin Avrupa değerlerine, demokratik toplum yapısına ve temel haklara halel getirmeden ekonomiye ve topluma yapacağı katkıları en üst seviyeye taşımayı hedeflemektedir. Bu çerçevede risk temelli bir yaklaşımla hazırlanan Öneri, topluma zarar verme potansiyeli yüksek olan insan davranışlarını yönlendirme, insanların zafiyetlerini kullanma veya biyometrik sınıflandırma gibi işlevlere sahip YZ sistemlerinin kullanımını yasaklıyor. AP’de onaylanan Tüzük Önerisi, AB Konseyi’nde de resmi olarak onaylandıktan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanacaktır.

Detaylı bilgi için: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19015/artificial-intelligence-act-meps-adopt-landmark-law


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 18/03/2024 / Hit: 2,393

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı