ENGLISH
  Güncelleme: 21/03/2024

Ulusal Uzman (NEPT/SNE)

 

AVRUPA KOMİSYONU GEÇİCİ GÖREVLENDİRME USULLERİ (NEPT-SNE)

HAKKINDA ÖZET BİLGİ NOTU

28 Eylül 2011 tarihinde Strazburg’da, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ve Avrupa Komisyonu Kurumlararası İlişkiler ve İdari İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros SEFCOVIC arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile birlikte, Türk kamu çalışanlarının Avrupa Komisyonu tarafından ihdas edilen Görevlendirilmiş Ulusal Uzman (Seconded National Expert-SNE) ve Profesyonel Eğitimde Ulusal Uzman (National Expert in Professional Training-NEPT) kadrolarına aday olmaları ve bu pozisyonlarda istihdam edilmeleri mümkün hale gelmiştir.

Ülkemiz uzmanlarının bu fırsatı elde etmiş olmalarının idari bir kazanım olmanın ötesinde, AB mekanizmasının işleyişi ve iç dinamiklerinin anlaşılabilmesi adına tarafımıza değerli fırsatlar sunacağı, bu görevlerde çalışmaya hak kazanan uzmanlarımıza da kariyer ve yeteneklerini geliştirmeleri noktasında önemli bir tecrübe vesilesi olacağı değerlendirmektedir.

Söz konusu Mutabakat Zaptının onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 14.01.2012 tarih ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ülkemiz kamu görevlilerinin de tabi olacağı çalışma şartlarının ve sağlanan imkânların 6866 sayılı Komisyon Kararı’nca düzenlendiği SNE ve NEPT’lere ilişkin bazı temel uygulamalar aşağıda sunulmaktadır;

• SNE pozisyonları “ücretli SNE” ve “ücretsiz SNE” olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bu iki pozisyon arasındaki tek fark, ücretli SNE’lerin Komisyon’dan aylık belli bir miktar asgari geçim ödeneği almalarıdır.

• SNE ve NEPT’lerin ülkemizdeki maaşları ve sosyal güvenliklerinin ödenmesine ve kademe ilerleme benzeri haklarının aynen devam etmesi gerekmektedir.

• Görevlendirmeler en az 6 aylık sürelerle yapılmakta ve bu süre 2 yılı bulabilmektedir. İstisnai durumlarda, görevlinin çalıştığı Komisyon Genel Müdürlüğü’nün talebiyle 2 yıllık süre de aşılabilmektedir.

• NEPT pozisyonu ise hak ve yükümlülükler açısından ücretsiz SNE pozisyonu ile benzerlik gösterse de, 3 ila 5 ay arasında sürelerle yapılan görevlendirmeleri kapsamaktadır. İstisnai durumlarda 6 ay ve daha fazla sürelerde görevlendirme yapılması imkânı da mevcuttur.

• NEPT pozisyonu, profesyonel eğitim olarak adlandırılmış olmasına karşın, bir eğitim faaliyeti değildir. Bu pozisyonda görev alan uzmanlar, Komisyon tarafından kendilerine tevdi edilen ve sorumluluk aldıkları görevleri yürütmektedirler.

•  Komisyonda ihtiyaç duyulan SNE pozisyonları için yılın herhangi bir zamanında duyuru yayımlayabilirken, NEPT pozisyonları için duyurular Mart ve Ekim aylarında yayımlanmaktadır.

• Komisyon tarafından AB nezdindeki Daimi Temsilciliklere iletilen duyurularda, ihtiyaç duyulan pozisyonun türü, öngörülen görevlendirme süresi gibi ayrıntılara yer verilmektedir.

• Adayların belirlenmesinde, başvuranların pozisyonlara olan yatkınlıkları, aynı alanda çalışıyor olmaları, kişisel tecrübeleri ve yabancı dil seviyeleri gibi kıstaslar göz önünde bulundurulmaktadır.

• Bu pozisyonlara yapılacak başvuruların kurumlarımızın merkez teşkilatlarında çalışan, müktesebata uyum çalışmalarında görev alan personel tarafından yapılması beklenmektedir. Bu sayede, NEPT ve SNE görevlendirmelerinin AB sürecimize katkısı üst seviyede gerçekleştirilmiş olacaktır.

• NEPT ve SNE kadrolarına mutabakat zaptı kapsamında kamu çalışanlarının başvuruları kabul edilmekte olup, STK’lar, Sanayi Odaları gibi kuruluşların çalışanlarının bu kapsamda görevlendirilmesi mümkün olamamaktadır.

 

1. SNE DUYURULARI

-Türk Kamu Çalışanlarının Avrupa Komisyonu'nda çalışabilmelerine yönelik Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanmış Mutabakat Zaptı (lütfen tıklayınız)

-6866 sayılı Ulusal Uzmanlığın Düzenlenmesi ile ilgili Avrupa Komisyonu Kararı (lütfen tıklayınız)

2. NEPT DUYURULARI

LİNK:

LİNK: Güncelleme: 21/03/2024 / Hit: 176,261

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı