ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2023

Ufuk Avrupa Programı Kamu Kurumları Bilgilendirme Etkinliği Gerçekleştirildi

Dünyanın en büyük sivil AR-GE ve yenilik programı olan Ufuk Avrupa Programı’nın tanıtımı kapsamında gerçekleştirilen Ufuk Avrupa Programı Kamu Kurumları Bilgilendirme Etkinliği 1 Aralık 2023 tarihinde AB Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliğiyle Ankara’da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Kemal Bozay ve TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan Mandal’ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Müdürü Çağrı Yıldırım’ın Ufuk Avrupa programı hakkında genel bilgilendirmesi ve TÜBİTAK Uzmanları tarafından çağrıların tanıtılması ile devam etti.

Birlik Programlarının kamu kurum ve kuruluşları için çok sayıda fırsat barındırdığına değinen Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında kamu kurum ve kuruşlarında oluşan tecrübe ve kapasitenin Birlik Programlarına aktarılabileceğini ve Türkiye’ye sağlanan tüm AB mali kaynaklarının bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sabah oturumlarında Küme 6-Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre, Okyanuslar ve Suların Restorasyonu Misyonu, Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu, Küme 1-Sağlık ve Kanser Misyonu, Araştırma Altyapıları, Marie Sklodowska Curie Eylemleri, Avrupa Yenilik Konseyi, Avrupa Yenilik Ekosistemi, Katılımın Genişletilmesi ve Mükemmeliyetin Yayılımı konuları hakkında çağrılar tanıtıldı ve başarı hikâyelerine yer verildi.

Öğleden sonra gerçekleştirilen üç oturumda ise Küme 4-Dijitalleşme, Endüstri ve Uzay, Küme 5-İklim, Enerji ve Mobilite, İklim Değişikliğine Uyum Misyonu ile İklim-Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu, Küme 2-Kültür Yaratıcılık ve Kapsayıcı Toplumlar ile Küme 3-Sivil Güvenlik konuları çağrıları ve örnek projeler anlatıldı.

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 11/12/2023 / Hit: 1,132

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı