ENGLISH
  Güncelleme: 09/07/2024

Türkiye’nin AB Sivil Koruma Mekanizması’na Katılımının Devamını Sağlayan Anlaşma İmzalandı

Sivil Koruma Alanında AB ile İşbirliğimiz Güçlenerek Devam Ediyor

Türkiye’nin 2016 yılında katılım sağladığı AB Sivil Koruma Mekanizması’na katılımının devamını sağlayan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Sayın Mehmet Kemal Bozay ile Avrupa Birliği adına Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic tarafından 9 Temmuz 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen tören ile imzalandı. Törene Bakan Yardımcısı Büyükelçi Bozay’a, İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Münir Karaloğlu ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Vali Sayın Okay Memiş iştirak etti.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde Birlik Sivil Koruma Mekanizması’na katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Bozay, AB ve Türkiye’nin, sivil koruma alanında uzun bir ortaklık geleneğine sahip olduğunu belirtti. Büyükelçi Bozay, 6 Şubat depremlerinden sonra Mekanizma’nın öneminin ülkemiz için daha belirgin hale geldiğini, ülkemizin deprem sonrası Mekanizma kapsamında önemli destekler aldığını ve ilerleyen yıllarda da Mekanizma kapsamında AB ile işbirliğinin devam edeceğini ifade etti.

Bu önemli anlaşma ile ülkemiz ile AB arasında sivil koruma alanında işbirliğinin güçlenerek devam etmesi ve ülkemizin afeti önleme, afete hazırlık ve afet sonrası müdahale kapasitesinin artırılması, Türkiye'nin AB ve Mekanizma’ya katılımcı diğer ülkelerle sivil koruma alanındaki bilgi ve uzmanlığını paylaşması ve geliştirmesi amaçlanmaktadır.

AB Sivil Koruma Mekanizması’ndan 3,3 Milyar Avroluk Destek

Türkiye koordinatörlüğünü AFAD’ın yaptığı Mekanizma, teklif çağrıları vasıtasıyla önemli miktarda hibe desteği sağlamaktadır.

Finansman fırsatları, sivil koruma makamlarına ve ortaklarına afet risk yönetimi için eylemler geliştirmelerinde yardımcı olan yıllık teklif çağrıları yoluyla sağlanmaktadır. Program kapsamında tek ülkeli veya çok ülkeli projeler için hibeler verilmektedir.

Teklif çağrılarına başta afet yönetiminden sorumlu otoriteler olmak üzere, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve afet yönetim planı kapsamında rolü olan kamu kurumları ve afet yönetimi ile ilgili olabilecek özel kuruluşlar başvurabilmektedir.

2021-2027 dönemi için Program bütçesi 3,3 milyar avrodur.

Programa ilişkin detaylı bilgiye:

https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/civil-protection/eu-civil-protection-mechanism_en adresinden ulaşılabilmektedir.

 

Program kapsamındaki proje teklif çağrılarına ise Avrupa Komisyonu Fonlama ve İhale Portalından ulaşılabilmektedir:

https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/ucpm2027


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 09/07/2024 / Hit: 430

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı