ENGLISH
  Güncelleme: 05/04/2023

Türkiye’nin 2021-2027 Dönemi Tek Pazar Programı’na Katılım Anlaşması İmzalandı

2021-2027 Birlik Programları Kapsamında AB ile İşbirliğimiz Güçlenerek Devam Ediyor

Ülkemizin Tek Pazar Programı’na katılımını sağlayan anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile Avrupa Birliği adına İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik ve KOBİ'ler Genel Müdürü Kerstin Jorna tarafından çevrimiçi bir törenle 31 Mart 2023 tarihinde Ankara ve Brüksel’de imzalandı. Törende Büyükelçi Bozay’a, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başkanı Hasan Basri Kurt eşlik etti.

Ülkemizin 2021-2027 döneminde Tek Pazar Programı’na katılımına ilişkin değerlendirme yapan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, AB ve Türkiye’nin, ticaret, imalat, girişimcilik ve sanayi alanlarında uzun bir ortaklık geleneğine sahip olduğunu vurguladı. Büyükelçi Bozay, Türk ve Avrupalı şirketler ve girişimciler arasındaki ortaklıkları geliştiren Tek Pazar Programı’nın, Türk ve Avrupa ekonomilerinin tüm paydaşları için önemli bir kaldıraç vazifesi göreceğini belirtti.

Bu önemli anlaşma ile 2021-2027 döneminde işletmelerin pazarlara erişimini kolaylaştırmak, girişimciliği ve girişimcilik becerilerinin kazanılmasını teşvik etmek,  endüstrinin modernizasyonunu sağlamak, küresel ve toplumsal zorlukları ele almak, turizm sektörü de dâhil olmak üzere işletmelerin rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini artırmak amaçlanmaktadır.

 

Tek Pazar Programı’ndan 4,2 Milyar Avroluk Destek

Türkiye koordinatörlüğünü KOSGEB’in yaptığı Program, teklif çağrıları vasıtasıyla önemli miktarda hibe desteği sağlamaktadır.

Teklif çağrılarına KOBİ'ler ve daha büyük teşebbüsler ile finansal kurumlar dâhil olmak üzere özel ve kâr amacı güden kuruluşlar, sektör federasyonları veya benzer destekleyici kuruluşlar, ticaret odaları, iş geliştirme merkezleri ve hızlandırıcılar, iş destek merkezleri, yenilik merkezleri gibi kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, araştırma ve teknoloji merkezleri dâhil olmak üzere eğitim ve öğretim kurumları gibi farklı kurum ve kuruluşlar başvurabilmektedir.

Oluşturulacak uluslararası konsorsiyumlar vasıtasıyla program hedefleri doğrultusunda işletmeler ve sanayii desteklenmektedir.

2021-2027 dönemi için tüm katılımcı ülkelere tahsis edilen toplam Program bütçesi 4,2 milyar avrodur.

Ülkemiz Tek Pazar Programı’nın küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) rekabet gücünün ve sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi bileşenine katılmaktadır.

Program hakkında daha fazla bilgi almak için: 

 

https://cosme.kosgeb.gov.tr/

 

https://commission.europa.eu/funding-tenders/find-funding/eu-funding-programmes/single-market-programme/overview_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 05/04/2023 / Hit: 3,040

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı