ENGLISH
  Güncelleme: 04/03/2024

Toplantı Takvimi

1. Oturum: Avrupa'da Demokrasi ve Temsiliyetin Güçlendirilmesi - 10 Kasım 2021, Çarşamba 14.30

 • Demokrasi ve Vatandaşların (Gençlerin) Siyasete Katılımı
 • Temel Hak ve Özgürlükler
 • AB’nin Kurumsal Yapısının ve İşleyişinin Demokratikleştirilmesi
 • Kimlik, Aidiyet ve Avrupalılık
 • Ayrımcılık, Aşırıcılık ve İslam Karşıtlığı ile Mücadele
 • Dezenformasyon ve Dijital Demokrasi

Oturumu izlemek için AB Başkanlığı Youtube kanalına tıklayınız.

2. Oturum: Avrupa'da Ekonomik ve Sosyal Kapsayıcılık - 24 Kasım 2021, Çarşamba 14.30 

 • Kovid-19 Salgını Sonrası Ekonomik Toparlanma
 • Ticaret Politikası
 • Küreselleşme ve Tedarik Zincirlerinin Geleceği
 • Genç İstihdamı ve Sosyal Kapsayıcılık
 • Yeşil Dönüşümün İstihdama Etkileri
 • Eğitim, İstihdam ve Gençlik

Oturumu izlemek için AB Başkanlığı Youtube kanalına tıklayınız.

3. Oturum: Avrupa'da İklim Değişikliği ve Dijitalleşme - 8 Aralık 2021, Çarşamba 14.30

 • İklim Değişikliği
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı 
 • Adil ve Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm
 • Döngüsel Ekonomi
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
 • Gıda Güvenliği
 • Yeşil Enerji
 • Dijitalleşme, Büyük Veri, Yapay Zeka

Oturumu izlemek için AB Başkanlığı Youtube kanalına tıklayınız.

4. Oturum: Avrupa'da Güvenlik ve Dış Politika - 22 Aralık 2021, Çarşamba 14.30 

 • AB Genişleme ve Komşuluk Politikası
 • Çok Taraflılık, Stratejik Özerklik, Jeopolitik AB
 • NATO-AB İlişkileri, Avrupa Savunması, Güvenliği ve Ordusu
 • Terörle Mücadele
 • Düzensiz Göçle Mücadele
 • Ortak Dış, Güvenlik ve Savunma Politikasında Karar Alma Süreçleri ve Etkinlik

Oturumu izlemek için AB Başkanlığı Youtube kanalına tıklayınız.

 Güncelleme: 04/03/2024 / Hit: 8,502

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı