ENGLISH
  Güncelleme: 12/10/2023

ReFuelEU Havacılık Girişimi: AB Konseyi, Havacılık Sektörünün Karbonsuzlaştırılmasına Yönelik Yeni Tüzüğü Kabul Etti

Avrupa Birliği’nin 2030 hedefleri kapsamında ReFuelEU Havacılık girişimi 9 Ekim 2023 tarihinde AB Konseyi tarafından kabul edildi.

ReFuelEU Havacılık girişimi 55’e Uyum paketinin bir parçasıdır. Avrupa Komisyonu tarafından 14 Temmuz 2021'de sunulan 55’e uyum paketi, AB'nin net sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar 1990 seviyelerine kıyasla en az %55 oranında azaltılmasını ve 2050 yılında iklim nötrlüğüne ulaşılmasını hedeflemektedir.

ReFuelEU Havacılık girişiminin ana hedefi, fosil yakıt kerosene göre daha düşük CO2 emisyonuna sahip olan sürdürülebilir havacılık yakıtlarının (SAF) hem talebini hem de arzını artırmak ve AB hava taşımacılığı pazarında adil bir rekabet ortamı sağlamaktır. SAF kullanımının yaygınlaştırılmasıyla havayolu taşımacılığı kaynaklı karbon salımının azaltılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda SAF kullanımını etkileyen iki önemli faktörün düşük arz ve fosil yakıtlara oranla yüksek fiyatlar olduğu ortaya konmuştur.

Tüzük, yakıt tedarikçileri için bir karıştırma yükümlülüğü içermektedir. Buna göre, AB havalimanlarına sunulan havacılık yakıtı 2025’te %2’den başlayarak 2030’a kadar %6’ya ve 2050’ye kadar %70’e çıkacak şekilde SAF içermelidir. 2030'dan itibaren yakıtların %1,2'sinin de sentetik yakıtlar olması gerekecek ve bu oran 2050'de %35'e çıkacaktır.

Avrupa Birliği havalimanlarından uçan tüm havayolları için, ilgili havaalanında bir sonraki uçuş için yakıtının %90’ını tüketme zorunluluğu getirilmektedir. Bu kriter, havayollarının AB dışındaki havalimanlarında uçaklara yakıt verilmesini önlemek için belirlenmiştir.

9 Ekim 2023 tarihinde Konsey tarafından resmi olarak kabul edilmesinin ardından, yeni tüzük önümüzdeki haftalarda AB'nin resmi gazetesinde yayınlanacak ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

 

 

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 12/10/2023 / Hit: 3,919

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı