ENGLISH
  Güncelleme: 29/09/2017

Müzakere Fasılları Temelinde AB Müktesebatı Listesi

Müzakere Fasılları Temelinde AB Müktesebatı Listesi

TAIEX Mevzuat Uyum Veri Tabanı, aday ülkelere kendi mevzuatlarını AB Müktesebatına uyumlaştırma sürecinde geniş bir bakış açısı kazandıran aday ülkeler ve aday ülkelerle Avrupa Komisyonu arasındaki bilgi alışverişini sağlayan işler bir araçtır.

Aşağıdaki bilgiler TAIEX Mevzuat Uyum Veri Tabanından alınmıştır. Bilgiler 35 tarama faslı altında derlenmiş olup gösterge niteliğindedir. Daha fazla bilgi için: http://lad.taiex.be/.

  1) Malların Serbest Dolaşımı

  2) İşçilerin Serbest Dolaşımı

  3) İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi

  4) Sermayenin Serbest Dolaşımı

  5) Kamu Alımları

  6) Şirketler Hukuku

  7) Fikri Mülkiyet Hukuku

  8) Rekabet Politikası

  9) Mali Hizmetler

 10) Bilgi Toplumu ve Medya

 11) Tarım ve Kırsal Kalkınma

 12) Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı

 13) Balıkçılık

 14) Taşımacılık Politikası

 15) Enerji

 16) Vergilendirme

 17) Ekonomik ve Parasal Politika

 18) İstatistik

 19) Sosyal Politika ve İstihdam

 20) İşletme ve Sanayi Politikası

 21) Trans-Avrupa Şebekeleri

 22) Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu      

 23) Yargı ve Temel Haklar

 24) Adalet, Özgürlük ve Güvenlik

 25) Bilim ve Araştırma

 26) Eğitim ve Kültür

 27) Çevre

 28) Tüketicinin ve Sağlığın Korunması

 29) Gümrük Birliği

 30) Dış İlişkiler

 31) Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

 32) Mali Kontrol

 33) Mali ve Bütçesel Hükümler

 34) Kurumlar

 35) Diğer Konular

Bunun yanısıra doğrudan AB Müktesebatının tamamına erişim EUR-Lex veri tabanı aracılığıyla sağlanmaktadır. EUR-Lex veri tabanındaki Anlaşmalara, Mevzuata, İçtihad Hukukuna, Kanun Önerilerine ve AB Resmi Gazetesine http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm adresindeki arama araçlarıyla ulaşılabilir. EUR-Lex veri tabanında, yürürlükteki AB Mevzuatı gerektiğinde alt dizinlere bölünebilen 20 başlıktan oluşmaktadır. TAIEX Mevzuat Uyum Veri Tabanı ile EUR-Lex veri tabanı arasındaki en önemli farklar; ilk olarak, EUR-Lex veri tabanında tarama fasıllarıyla ilgili bir bilgi bulunmaması ikinci olarak ulusal mevzuatı içermemesidir.

 


Güncelleme: 29/09/2017 / Hit: 64,348