ENGLISH
  Güncelleme: 24/01/2024

Gümrük İşbirliği Komitesi

Gümrük İşbirliği Komitesi (GİK), 15 Aralık 1969 tarihinde Ankara Anlaşması’nın 24. maddesine dayanılarak, 2/69 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile tesis edilmiştir.

GİK, Ortaklık Anlaşması’nın gümrükle ilgili hükümlerinin doğru ve yeknesak bir şekilde uygulanması amacıyla, imzacı taraflar arasında idari işbirliğini sağlamak ve Ortaklık Komitesi’nin gümrük alanında kendisine tevdi edebileceği her türlü diğer görevleri yürütmekle yükümlüdür. AB üye ülkelerinin gümrük uzmanları ve AB Komisyonu görevlileri ile Türk gümrük uzmanlarından oluşmaktadır.

GİK, Gümrük Birliği’nin tamamlanması sürecinde gümrüklerle ilgili teknik hususları ele alarak Ortaklık Konseyi’ne önemli ölçüde yardım sağlamış, Gümrük Birliği’nin tamamlanmasından sonra ise görev alanı çerçevesinde karşılaşılan teknik sorunların ele alınıp çözümler aranmasında önemli rol oynamıştır.

GİK’in 53. Toplantısı 27 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.


Güncelleme: 24/01/2024 / Hit: 83,870

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı