ENGLISH
  Güncelleme: 06/06/2024

Eşitlik Birimlerinin Güçlendirilmesine ilişkin İki Yeni AB Direktifi AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır

AB genelinde eşitlik birimleri için asgari standartlar getiren ilk bağlayıcı düzenlemeler olma özelliği taşıyan (AB) 2024/1499 sayılı “Sosyal güvenlik konuları ile mal ve hizmetlere erişim ve mal ve hizmet sunumunda eşit muamele hususunda eşitlik kurumlarının standartlarına ilişkin Direktif” ile (AB) 2024/1500 sayılı “İstihdam ve mesleki konularda kadınlar ve erkekler arasında eşit muamele ve eşit fırsatlar hususunda eşitlik kurumları standartlarına ilişkin Direktif”  29 Mayıs 2024 tarihinde AB Resmi Gazetesinde yayımlanmıştır.

Sözkonusu Direktifler, eşit muameleyi teşvik etmek, ayrımcılıkla mücadele etmek ve mağdurlara destek sağlamakla görevli üye ülke eşitlik birimlerinin etkinliğini artıracak ve bağımsızlıklarını garanti altına alacak şeklîde AB genelinde asgari gereklilikleri belirlemektedir.

Düzenledikleri alanlar farklılaşmakla birlikte getirdiği asgari standartlar benzer olan iki yeni direktif üye ülkelerdeki eşitlik birimlerinin:

  • Dış müdahalelerden korunması için bağımsızlıklarının güvenceye alınması,
  • Yeterli insani, teknik ve mali kaynaklarla donatılması
  • İyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, ayrımcılığı önlemek ve eşit muameleyi teşvik etmek için eşitlik birimlerinin güçlendirilmesi
  • Ulusal mevzuat ve uygulamalara uygun olarak ayrımcılık yasağı ihlali iddialarında soruşturma yürütme ve anlaşmazlık çözümüne katılma konusunda artan yetkilerle donatılmalarını öngörmektedir.

Bahsekonu düzenlemelerin AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasının ardından, AB üyesi ülkelere ulusal mevzuatlarını direktiflerin hükümleri ile uyumlaştırmaları için 2 yıl süre tanınmıştır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız ((AB) 2024/1499 ve (AB) 2024/1500).


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 06/06/2024 / Hit: 290

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı