ENGLISH
  Güncelleme: 18/11/2020

Ekonomik Toparlanmada KOBİ’lerin ileri teknolojileri yakalaması için Stratejik İşbirlikleri çağrısı açıldı.

ÇAĞRI ADI                                            : Ekonomik Toparlanmada KOBİ’lerin ileri teknolojileri yakalaması için  Stratejik İşbirlikleri

BÜTÇE                                                  : 5.000.000 Avro

PROJE BAŞINA HİBE                         : 2.000.000 Avro

SON BAŞVURU TARİHİ                      : 2 şubat 2020

 

AMACI

Bu teklif çağrı’nın genel amacı, teknoloji odaklı KOBİ'ler ile kriz sonrası ekonomik ortama uyum sağlama ihtiyacıyla karşı karşıya olan geleneksel KOBİ'ler arasında, gelişmiş teknolojileri benimsemenin faydalarına odaklanarak, Avrupa Komisyonu'nun kurtarma paketine katkıda bulunmaktır. Bu teklif çağrısının nihai amacı, Avrupa'daki KOBİ'ler arasında gelişmiş teknolojilerin daha geniş bir şekilde yaygınlaimmasına ve yayılmasına katkıda bulunmak ve ekonomik iyileşmeyi artırmaktır.

Çağrı’nın özel amacı, belirli endüstriyel ekosistemlerde KOBİ işbirliğini ve teknolojinin benimsenmesini teşvik etmek için endüstriyel kümelenme organizasyonları aracılığıyla geleneksel ve teknoloji odaklı KOBİ'ler arasında ittifaklar oluşturmaya odaklanan iki pilot proje başlatmaktır.

UYGUNLUK KRİTERLERİ

Başvuru sahipleri tüzel kişilik olmalı ve endüstri, araştırma topluluğu ve teknoloji sağlayıcılarının temsilcileri olmalıdır. Potansiyel başvuru sahiplerinin kapsamlı olmayan bir listesi, örneğin şunları içerir:

  • küme organizasyonları;
  • teknoloji merkezleri;
  • KOBİ'ler.

Konsorsiyumdaki bu teklif çağrısı için başvuran farklı kümeler, aynı endüstriyel segmentten veya çapraz gübreleme için kapsam sunan ilgili endüstriyel sektörlerden KOBİ gruplarını temsil edebilir.

Teknoloji merkezlerinin önerilen projenin resmi yararlanıcıları olmaması durumunda, başvuru sahipleri, proje sırasında işbirliğini nasıl sağlamak istediklerini başvurularında göstereceklerdir.

Gerçek kişiler uygun değildir.

Bağlantılı üçüncü şahıslar, yani başvuru sahipleriyle yasal veya sermaye bağı olan, ne eylemle sınırlı ne de tek uygulama amacıyla kurulmuş olan tüzel kişiler, uygun maliyetleri beyan etmek için başvuru sahibi olarak projede yer alabilir.

Yalnızca aşağıdaki ülkelerde kurulmuş olan tüzel kişilerden gelen başvurular uygundur:

  • AB Üye Devletleri;
  • COSME Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca COSME programına katılan ülkeler.

UYGUN KONSORSİYUM

Teklifler, en az üç farklı AB Üye Devletinde yerleşik uygun tüzel kişiliklerden oluşan konsorsiyumlar tarafından sunulmalıdır.

BÜTÇE VE PROJELERİN FİNANSMANI

Projelerin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 5.000.000 Avro olarak tahmin edilmektedir.

Proje başına maksimum hibe miktarı 2.000.000 Avro ile 3.000.000 Avro arasında olacaktır. Bununla birlikte, bu, başka meblağlar talep eden tekliflerin sunulmasını ve seçilmesini engellemez.

EASME, 2 teklifi finanse etmeyi hedefliyor.

ZAMAN ÇİZELGESİ

AŞAMALAR

TARİHLER

a) Son başvuru tarihleri*

02/02/2021 17:00 h Brüksel saati

b) Değerlendirme dönemi*

02/2021 – 08/2021

c) Bilgilendirme tarihleri*

08/2021

d) Sözleşmelerin imzası*

11/2021

SORULARINIZ İÇİN

Potansiyel başvuru sahipleri, bu çağrının içeriğiyle ilgili soruları e-posta yoluyla EASME-COSME-STRATEGIC-ALLIANCES@ec.europa.eu adresine göndermelidir.

Yalnızca bu işlevsel posta kutusuna gönderilen sorular yanıtlanacaktır. Yanıtlar yalnızca periyodik olarak ve makul bir süre içinde bu sayfada yayınlanacaktır. Cevaplanması gereken son sorular, bu görüşmenin kapanış tarihinden en az 7 takvim günü önce gönderilen sorulardır.

BELGELER VE BAĞLANTILAR

Detaylı bilgi ve ortak arama için.

Teklif çağrısı

Başvuru sahipleri için rehber

Model hibe sözleşmesi

Önceki ilgili proje ve faaliyetlerin listesi şablonu

Eylemin açıklaması - Teknik ek 1 şablonu

Ayrıntılı bütçe - Teknik ek 2 şablonu

Sağlanacak belgelerin kontrol listesiGüncelleme: 18/11/2020 / Hit: 716