ENGLISH
  Güncelleme: 22/04/2021

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın ''Türkiye-AB Mali İşbirliğinde Yeni Dönem (2021-2027)'' Başlıklı Makalesi İKV Dergisinde Yayımlandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “Türkiye-AB Mali İşbirliğinde Yeni Dönemi (2021-2027)” İKV dergisi Nisan 2021 sayısında değerlendirdi.

Türkiye-AB Mali İşbirliği’nde Yeni Dönem (2021-2027)

Büyükelçi Faruk Kaymakcı

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı

Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerimizde yaşadığımız güçlükler ve engellemelere ve dönem dönem oluşan karşılıklı güven kaybına rağmen, Türkiye-AB mali işbirliği son 20 yıldır aralıksız devam etti ve AB üyelik sürecimizde önemli kazanımlar elde ettiğimiz alan oldu. Türkiye-AB mali işbirliği sayesinde birçok alanda, birçok şehrimizde, vatandaşlarımızın hayatına dokunan onbinlerce proje hayata geçirildi. 

AB Fonlarının Sağladığı Kazanımlar

Aday ülke statümüzden dolayı AB’nin IPA olarak adlandırılan Katılım Öncesi Fonlarından yararlanıyoruz. IPA kapsamında, toplam 9,2 milyar avroluk AB fonu ile 2002’den bu yana 850’ye yakın büyük ölçekli proje gerçekleştirildi. 

Ülkemiz ayrıca bazı “AB Programları”na katılıyor ve bunlardan yararlanıyor. AB Programları, AB politikalarının önemli uygulama araçlarından birisi. 

Yıllardır başarıyla yürüttüğümüz Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma Programlarıyla, yaklaşık 36 bin projeye 1,4 milyar avro hibe desteği sağlandı. Erasmus + vasıtasıyla yılda yaklaşık 60 bin kişi AB üyesi ülkelerde üniversite eğitimi, staj ve mesleki eğitim imkânına kavuşuyor. Bu programdan 2004 yılından bu yana yararlanan vatandaşlarımızın sayısı 700 bine ulaştı.  

Öte yandan, 2002 yılından beri katıldığımız, AB’nin teknolojik ve yenilikçilik alanındaki programları sayesinde, üniversitelerimiz, bilim insanlarımız, sanayi kuruluşlarımız ve KOBİ’lerimiz 2 binden fazla proje ile toplam 560 milyon avroluk hibe desteği aldı. 

KOBİ’lerin rekabet edebilirliğinin arttırılması için uygulanan COSME Programında ise, toplam 14 milyon avro bütçeli 50 proje ile en çok proje yürüten ülkeler sıralamasında 5. sırayı elde ettik.

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Türkiye’nin AB üyelik sürecinin siyasi alanına sunduğu katkının yanısıra AB ile mali işbirliğinin de önemli paydaşları arasında yer alıyor. IPA programlama sürecinde AB Başkanlığı’nın görüş ve önerilerini aldığı, danışma sürecinde önemli katkılar sunan İKV aynı zamanda IPA kapsamında sivil topluma sağlanan desteklerden de faydalanmakta ve sivil toplumun gelişimine yönelik önemli projelere imza atmakta. 

İKV tarafından bu kapsamda yürütülen projeler, AB sürecinde STK’ların iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmasına ve Avrupalı karşıtlarıyla olan ilişkilerini geliştirmesine önemli katkılar sağlıyor. 

Avrupa Birliği Başkanlığı olarak, IPA fonlarından ve AB Programlarından azami düzeyde yararlanabilmek amacıyla, bütüncül ve stratejik bir yaklaşım içinde haraket ediyoruz. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz IPA Eylem Planı sayesinde projelerin sözleşmeye bağlanma oranları önemli ölçüde artırdık. Özellikle 2020 yılında, pandemi koşullarına rağmen, Türkiye’ye tahsis edilen fonlarda %99,2’lik bir sözleşmeye bağlanma oranı yakaladık. Bu hem üye, hem de aday ülkeler arasında örnek gösterilen bir başarı oldu.

AB ile Mali İşbirliği’nde Yeni Dönem 

Bu yıl, AB ile mali işbirliğinin yeni dönemi olan IPA III başlıyor. IPA III, AB’nin yeni bütçe dönemi olan 2021-2027 yıllarında uygulanacak. AB, IPA III için ülke bazında tahsisat vermek yerine, 7 aday ülke için toplam 12,5 milyar avroluk bir fon havuzu oluşturdu. 

Yeni dönem, sanayicilerimize, KOBİ’lerimize, girişimcilerimize ve sivil toplum kuruluşlarımıza yeni fon fırsatları getirecek. Bu dönemde, 5 öncelikli alan çerçevesinde hibe çağrıları açılacak.

Sanayiciler, KOBİ’ler ve girişimciler IPA III’ün “Özel Sektör Geliştirilmesi, Ticaret, Araştırma ve Geliştirme” başlıklı öncelik alanında projelerini sunulabilecek. Bu kapsamda, inovasyon merkezlerinin, yaratıcı KOBİ’lerin, yeni yaratıcı girişimlerin, düşük karbon salınımına yönelik projeleri hibe desteği alabilecek. 

IPA III’ün “Sivil Toplum” öncelik alanı kapsamında ise, AB üyelik sürecinde sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştiren projelerin fonlanması mümkün. Bu kapsamda, İKV’nin geçmiş dönemlerde olduğu gibi, sivil toplum alanındaki AB fon kaynaklarından yararlanmasını ve AB ülkelerindeki karşıtlarıyla daha fazla ortak projeler geliştirmesini arzu ediyoruz. AB Başkanlığı olarak eskiden olduğu gibi bu alanda gerekli tüm desteği vermeye gayret edeceğiz.

Öte yandan, 2021 yılında sivil toplum alanında iki önemli projeyi hayata geçireceğiz. Sosyal girişimcilik alanında başlatacağımız proje, Türkiye’nin girişimcilik ekosistemine ve yerel kalkınmaya önemli katkı sağlayacak. Diğer projemizle ise, yerel düzeyde karar alma süreçlerine sivil katılımın güçlendirilmesi amacıyla, yerel yönetimler ve STK’ların yenilikçi projelerine 6 milyon avro tutarında kaynak aktarılacak. 

Önümüzdeki dönem Avrupa’nın en önemli iki önceliği “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ve “Dijital Avrupa” olacak. AB “Avrupa Yeşil Mutabakatı” çerçevesinde, karbon salımının dekarbonizayon faaliyetleri ile dengelenmesi yoluyla 2050 yılına kadar “Karbon Nötr” bir kıta olmayı hedefliyor. AB bu süreçte, yeşil mutabakata uygun, çevreye duyarlı projelerin desteklenmesine öncelik verecek.

AB, Dijital Avrupa çerçevesinde ise, dijital dönüşümü tüm politikaları alanlarında uygulamayı ve bu sayede küresel rakipleri arasındaki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

AB Programları, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa politikalarının en önemli uygulama araçlarından biri. Bu programlardan en önemlisi, AB’nin  teknoloji ve yenilikçilik alanındaki yeni programı olan Ufuk Avrupa. 

2021-2027 yıllarında 95.5 milyar avro bütçeyle uygulanacak Ufuk Avrupa, dijitalleşme, sağlık, çevre, tarım, enerji gibi alanlarda yenilikçi ve yüksek teknolojiler içeren projeler üreten sanayicilere, KOBİ’lere ve girişimcilere önemli hibe destekleri sağlayacak. 

Ufuk Avrupa ile birlikte yenilikçilik alanında KOBİ’lere ve start-uplara yönelik destekler önemli ölçüde artacak. AB, bu alanda 13.5 Milyar avro bütçe ayırdığı Avrupa Yenilikçilik Konseyi (EIC) vasıtasıyla, yenilikçi teknolojiler alanında ABD ve Çin’in oldukça gerisinde kalan konumunu iyileştirmeyi amaçlıyor. 

AB, EIC kapsamında  KOBİ ve start-upların çığır açıcı teknolojilerin bulunmasına yönelik projelerine 3-4 milyon avro tutarında hibe desteği verecek. Ayrıca, yeni pazarlar yaratacak ve mevcut pazarları dönüştürecek yüksek yenilikçilik potansiyeline sahip KOBİ ve start-uplara, şirketlerini büyütmeleri için 2,5 milyon avro tutarında fon sağlayacak. 

Ufuk Avrupa Programından azami oranda yararlanmak için, sanayi kuruluşlarımızın, KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin AB fonları alanında kurumsal kapasitelerini artırarak potansiyellerini ortaya çıkarmak büyük önem arz etmekte. Zira, 2014-2020 yıllarında katılım sağladığımız “Ufuk 2020” programında en yüksek hibe desteği alan sanayi kuruluşumuz 7 milyon avroluk bir fon sağlarken, diğer Avrupa ülkelerindeki karşıt kuruluşların 100 milyon avronun üzerinde destekler alabildiğini görüyoruz. 

Kuruluşlarımızın, Ufuk Avrupa kapsamında faaliyet gösteren ağ yapılarına aktif şekilde katılım sağlaması, bünyelerinde proje ekipleri oluşturmaları, hibe çağrılarını düzenli takip etmeleri, programdaki başarımızı önemli ölçüde artıracak. 

Ufuk Avrupa programını yürütecek olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK), programa başvurmak isteyen kuruluşlarımıza yönelik önemli destek ve teşvikleri bulunuyor. Kuruluşlarımız ayrıca, TÜBİTAK’ın “Ulusal İrtibat Noktaları”ndan, faaliyet gösterdikleri sektörlerde açılan hibe çağrılarına ilişkin bilgi ve danışmanlık alabiliyor. Kuruluşlarımızı TÜBİTAK’ın bu desteklerinden yararlanmaya ve Ufuk Avrupa için daha fazla proje geliştirmeye davet ediyorum.

İKV ve özel sektörü temsil eden diğer kuruluşlarımızdan, Ufuk Avrupa programına yönelik farkındalık oluşturacak faaliyetlerde bulunmalarını, Avrupalı karşıtlarıyla işbirliklerini geliştirmelerini ve sektörü bu programlardan yararlanma konusunda daha fazla teşvik etmelerini bekliyoruz.

Öte yandan, Erasmus+ Programının mesleki eğitim alanındaki imkanları yeni dönemde artarak devam edecek. Sanayi kuruluşlarımızın ve KOBİ’lerimizin bu imkanlar için daha fazla başvuru yapmaları kurumsal kapasitelerinin artması açısından önem arzediyor.  

2021-2027 döneminde katılım sağlanacak AB Programları için çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde, halihazırda dahil olduğumuz 9 AB Programının yanı sıra yeni AB programlarına da katılmayı hedefliyoruz. Bu Programlar vasıtasıyla, vatandaşlarımız, sanayi kuruluşlarımız, KOBİ’lerimiz, üniversitelerimiz, 150-200 milyar avroluk bir fon havuzundan pay alma, deneyim paylaşımı, ortak proje yapma, ortak sınamalara ortak çözüm üretme ve gelişmelere ayak uydurma imkanına kavuşacak. Herkesi, ülkemizi AB üyelik hedefine de yaklaştıracak bu önemli imkanlardan daha fazla yararlanmaya davet ediyorum. 

AB Başkanlığı olarak, sanayi kuruluşlarımızın, KOBİ’lerimizin ve girişimcilerimizin yeni dönemde sunulan fon ve ortaklık imkanları hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesine ve proje faaliyetlerinin iletişim ve görünürlük boyutlarının desteklenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.  

Bu düşüncelerle, 2021-2027 mali döneminin AB ile olumlu gündemin hakim olduğu bir dönem olmasını diliyor, AB sürecimizin önemli sivil toplum aktörlerinden İKV ile AB mali işbirliği ve programları alanındaki çalışmalarımızın yeni dönemde artarak devam etmesini diliyorum.

 


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 22/04/2021 / Hit: 4,561

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı