ENGLISH
  Güncelleme: 10/04/2019

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı Sivil Toplum Diyaloğu’nun Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı’nın İkinci Dönemi Açılış Törenine Katıldı

Sivil Toplum Diyaloğu’nun Beşinci Dönemi ve Sivil Toplum Destek Programı’nın İkinci Dönemi 10 Nisan 2019 tarihinde geniş katılımlı bir açılış töreni ile başladı.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Mehmet Selim Uslu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın açılış konuşmalarını yaptığı törene kamu kurumu ve büyükelçilik temsilcilerinin yanı sıra yeni dönemde hibe almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları katıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı konuşmasında güçlü bir sivil toplumun AB yolunda Türkiye’nin en önemli destekçisi olduğunu söyleyerek her bir sivil toplum kuruluşu temsilcisinin çalışmalarını Türkiye’yi AB’ye üye yapacak şekilde yürütmesinin önemine vurgu yaptı; sivil toplum kuruluşlarını AB’deki muadilleri nezdinde elçilerimiz olarak gördüğünü söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür V. Bülent Özcan’ın moderatörlüğünde bir panel düzenlendi. Hibe faydalanıcılarına yönelik Proje Uygulama Eğitimleri 11-12 Nisan 2019 tarihlerinde de devam edecektir.

Sivil Toplum Diyaloğu Programı Beşinci Dönemi

Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde hayata geçirilen Türkiye ve AB arasında Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi (CSD-V) kapsamında Türkiye’den ve AB üyesi/AB’ye aday ülkelerden STK’ların ortaklaşa uygulayacakları 40 diyalog projesine toplam 7 milyon avro destek sağlandı. Hibe alan projeler diyalog geliştirme ve iş birliği temalarına odaklanmakla birlikte engelliler, yaşlılar, mülteciler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konularda da çalışmalar yürütülüyor. Projeler toplumsal cinsiyet eşitliği, eğitim, sağlık, tarım, gıda ve  çevre gibi çeşitli alanlarda uygulanıyor. Projelerin koordinatör faydalanıcılarının 32’si Türkiye’den, 7’si AB üyesi ülkelerden ve 1’i aday ülke statüsünde bulunan Bosna Hersek’tendir.

Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi

Birinci dönemin devamı niteliğinde 2015 yılında programlanan Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi, 4 milyon avro bütçesiyle daha güçlü bir sivil diyalog, katılım ve itibar için STK’ların kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor. İkinci dönemde STK’ların idari ve finansal sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, iletişim ve savunuculuk becerilerini artırmaya, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde karar alma süreçlerine katılımının geliştirilmesine, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini güçlendirmeye, aktif vatandaşlığın yaygınlaştırılmasında rolünün artırılmasına öncelik veriliyor. Program kadın, çocuk, gençlik, dezavantajlı gruplar gibi farklı hedef kitlere yönelik sağlık, tarım, eğitim, çevre, gıda, medya gibi geniş bir yelpazede faaliyet gösteren STK’lara ulaşıyor. Sivil Toplum Destek Programı İkinci Dönemi kapsamında Türkiye’nin 12 ilinden 31 proje hibe almaya hak kazandı.

Detaylı bilgi: http://siviltoplumsektoru.org/  http://siviltoplumdiyalogu.org/

 


Diğer Etkinlikler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 10/04/2019 / Hit: 4,144