ENGLISH
  Güncelleme: 31/08/2023

Avrupa Komisyonu, Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını kabul etti

Avrupa Komisyonu, 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Direktifi kapsamına dâhil şirketler tarafından kullanılmak üzere Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını kabul etmiştir.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, kabul edilen standartların AB’nin sürdürülebilir finans gündemini destekleyici nitelikte olduğuna dikkat çekilmekte, bu çerçevede şirketlerin bir taraftan raporlama yükleri hafifletilirken diğer taraftan Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki çabalarının daha görünür kılınabileceği belirtilmektedir.

Yeni standartlar iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve insan hakları dâhil çevresel, sosyal ve yönetişime ilişkin konuları kapsamakta olup, söz konusu standartların yatırımcılara yatırım yaptıkları şirketlerin sürdürülebilirlik üzerindeki etkileri konusunda yol göstermesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede, standartların oluşturulması aşamasında çifte raporlama yapılmasının önüne geçilmesi amacıyla Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu ve Küresel Raporlama Girişimi ile gerçekleştirilen görüşmelerin de dikkate alındığı belirtilmektedir. Söz konusu raporlama gerekliliklerinin yerine getirilmesi için farklı şirket türleri için farklı geçiş süreleri öngörülmektedir

Avrupa Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına ilişkin Komisyon açıklamasına aşağıdaki linkten erişim sağlamak mümkündür:

https://finance.ec.europa.eu/news/commission-adopts-european-sustainability-reporting-standards-2023-07-31_en


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 31/08/2023 / Hit: 3,878

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı