ENGLISH
  Güncelleme: 02/10/2023

Avrupa Denetim Otoriteleri Tarafından “Sonbahar 2023 Ortak Komite Raporu” Yayımlandı

Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA), Avrupa Sigorta ve Emeklilik Otoritesi (EIOPA) ve Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi’nden (ESMA) oluşan üç Avrupa Denetim Otoritesi’nin AB mali sistemindeki riskler ve zayıf noktalara ilişkin “Sonbahar 2023 Ortak Komite Raporu” yayımlanmıştır.  

Raporda özetle, AB’de ekonomik görünümün artan jeopolitik riskler, yüksek enflasyon ve belirsiz makrofinansal görünüm nedeniyle kırılgan olmaya devam ettiği, Avrupa Denetim Otoriteleri'nin (ESA'lar) artan belirsizliklerden kaynaklanan finansal istikrar riskleri konusunda ulusal denetim otoritelerini uyardığı ve tüm finansal piyasa katılımcılarını dikkatli olmaya davet ettiği ifade edilmiştir. kaydedilen Raporda, ESA’ların finansal kuruluş ve piyasa katılımcılarına yönelik politika tavsiyelerine de yer verilmektedir.

Raporun tamamına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlanabilir:

https://www.eiopa.europa.eu/publications/joint-committee-report-risks-and-vulnerabilities-eu-financial-system-autumn-2023_en  


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 02/10/2023 / Hit: 2,476

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı