ENGLISH
  Güncelleme: 11/12/2017

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Ömer Çelik’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı

Birleşmiş Milletlerin (BM) girişimi ile her yıl farklı bir temayla kutlanan 8 Mart “Dünya Kadınlar Günü”, bu yıl “Değişen Çalışma Dünyasında Kadınlar” temasıyla kutlanıyor. Bu perspektifle eğitimden istihdama kadar her türlü fırsattan, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin eşit yararlanılmasını da kapsayan 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin, uygulanmasına ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yılın teması küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin kadınlar üzerindeki etkisinden hareketle, kadınların çalışma hayatında yaşadıkları güçlüklerin bertaraf edilmesi ve özellikle çalışma hayatında toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesi hedeflerine odaklanıyor.

Bugün dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, ekonomik ve sosyal kalkınmanın getirilerinden, erkeklerle aynı oranda faydalanamadıkları bir gerçektir. Dünyanın birçok yerinde kadınların ekonomik, sosyal ve siyasal hayata katılımının, erkeklere kıyasla oldukça geride kaldığı görülüyor.

BM verilerine göre bugün çalışma yaşındaki kadınların %50’si işgücü piyasasında temsil edilirken, bu oran erkekler için %75 civarındadır. Bununla birlikte, kadınlar, işgücü piyasasında ayrımcılık, kayıt dışı çalışma ve ücret eşitsizliği gibi önemli sorunlarla karşılaşıyor.

Kadınlar işgücü piyasasında ağırlıklı olarak daha çok düşük beceri gerektiren ve düşük ücretli sektörlerde istihdam edilmekte, bilim ve teknoloji ile ilgili işlerde, siyasal hayatta ve üst düzey yönetici pozisyonlarında kadınların varlığı oldukça sınırlı kalmaktadır.

Ancak şu bir gerçektir ki, demokratik, özgürlükçü ve müreffeh bir toplum yapısına, ancak o toplumu oluşturan kadın ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanında birlikte yer alması ve sunulan imkânlardan eşit, hatta gerekirse pozitif ayrımcılıkla, faydalanması ile ulaşılabilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği üzere, kadınların sorunlarını çözmeden, dünyaya ve insanlığa dair hiçbir hedefimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu nedenle, ülkemizde kadın haklarının geliştirilmesi ve toplumda kadının güçlendirilmesi için, konunun her yönüyle ve her seviyede sahiplenilmesi ve bu şekilde farkındalığın arttırılması Hükümetimizin temel hedeflerindendir.

Kadınlarımızın çalışma hayatından kopmalarını önlemek ve istihdama katılımlarını teşvik etmek için son yıllarda önemli teşvik mekanizmaları geliştirilmiştir. Annelere doğum sonrası yarı zamanlı çalışma imkânı, işverenlere yönelik prim destekleri ve aile büyüklerine bebek bakım ödemesi gibi yenilikler bunlardan bazılarıdır. Hiçbir kadın, çalışmak için aile hayatından, aile için çalışma hayatından vazgeçmek zorunda kalmamalıdır.

Ülkemizde kadın erkek eşitliğinin pekiştirilmesi yönünde atılacak her adımın geleceğimizin güvence altına alınmasına katkıda bulunacağına inanıyor bu vesileyle tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

 Güncelleme: 11/12/2017 / Hit: 3,483