ENGLISH
  Güncelleme: 21/06/2022

Müzakere Çerçeve Belgesi

Müzakere Çerçeve Belgesi (MÇB), müzakere sürecinin en temel belgesidir ve katılım müzakerelerine ilişkin ilkeleri, esasları, usulleri ve müzakere fasıllarını belirler. Türkiye'nin Müzakere Çerçeve Belgesi'nde müzakereler aşağıdaki 3 temel unsur üzerine kurulmuştur:

  1. Kopenhag siyasi kriterlerinin istisnasız olarak uygulanması, siyasi reformların derinleştirilmesi ve içselleştirilmesi
  2. AB müktesebatının üstlenilmesi ve uygulanması
  3. Sivil toplumla diyaloğun güçlendirilmesi ve bu çerçevede hem AB ülkelerinin kamuoylarına, hem de Türkiye kamuoyuna yönelik olarak bir iletişim stratejisinin yürütülmesi

Müzakere Çerçeve Belgesi 2005 (PDF Format - 369 KB)

 

Müzakerelerin Açılmasına Yönelik Avrupa Komisyonu Tarafından Hazırlanan Belgeler

Türkiye'nin Katılımına Yönelik Avrupa Komisyonu Tavsiye Kararı (6 Ekim 2004)

Türkiye'nin Üyeliği Perspektifinden Kaynaklanan Hususlar (6 Ekim 2004)


Güncelleme: 21/06/2022 / Hit: 52,837

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı