ENGLISH
  Güncelleme: 11/01/2024

AB’nin Balıkçılık Kontrol Sistemi’ne Dair Yeni Kuralları Yürürlüğe Girdi

AB Ortak Balıkçılık Politikası’nın (OBP) önemli bir bileşeni olan Balıkçılık Kontrol Sistemi’nde önemli değişiklikler içeren Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin (AB) 2023/2842 sayılı Tüzüğü 20 Aralık 2023 tarihinde yayımlanmış, 9 Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girmiştir.

AB karar alma mekanizması dâhilinde yaklaşık beş yıl süren müzakerelerin ardından 2023 yılı içerisinde sağlanan siyasi uzlaşı sonrasında ilgili yasama süreçlerinden geçerek kabul edilen Tüzük çerçevesinde, balıkçılık kontrol sistemini oluşturan muhtelif AB mevzuatında yer alan kontrol kurallarında bir takım modernizasyona gidilmektedir.

Anılan Tüzük kapsamında, hem AB gemileri hem de AB sularında avlananlar için balıkçılık faaliyetlerinin OBP hedefleriyle uyumlu hale getirilebilmesini teminen, daha geliştirilmiş uzaktan izleme sistemlerini de içerecek şekilde güçlendirilmiş bir kontrol sisteminin oluşturulması amaçlanmaktadır.

Söz konusu değişiklikler sayesinde aşırı avlanmanın önlenmesinin yanında, etkili ve uyumlu bir balıkçılık kontrol sistemi aracılığıyla farklı deniz havzaları ve filolar arasında eşit bir rekabet ortamının yaratılması da öngörülmektedir.

Söz konusu mevzuat değişikliği hakkında detaylı bilgi için:

The EU fisheries control system gets a major revamp - European Commission (europa.eu)


Diğer Haberler

Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 

Güncelleme: 11/01/2024 / Hit: 1,560

Copyrights © 2023 Republic of Türkiye Ministry of Foreign Affairs
Directorate for EU Affairs
Copyrights © 2023 - Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Avrupa Birliği Başkanlığı